PER-ATP-vac17-03 - Medewerker personeelsbeheer
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
M.i.v. 3 juli 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2017.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd en binnen het team van medewerkers personeelsbeheer zorg je voor het autonoom uitvoeren van het geheel aan administratieve en inhoudelijke opdrachten binnen het domein van de loons- en personeelsadministratie. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures, richtlijnen en regelgeving. Je zorgt voor een kwaliteitsvolle en efficiënte HR-dienstverlening naar de personeelsleden van de hogeschool, de leidinggevenden, de overheid en externe instanties. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie, bedoeld voor zowel internen als externen.

Je staat onder andere in voor:

- het verwerken van het geheel aan administratieve taken die betrekking hebben op de te behandelen individuele personeelsdossiers rekening houdend met en in toepassing van de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Zo zorg je o.a. voor het invoeren en updaten van relevante informatie in de personeelsdatabank, het opvolgen en verwerken van afwezigheden, arbeidsongevallen, verlofaanvragen, pensioendossiers, het opmaken van allerhande sociale documenten, attesten en interne adviezen en beslissingen, het documenteren, uitschrijven en actualiseren van procedures, het administratief opvolgen van de personeelsbegroting, klassement en archivering;

- het oplossen en opvolgen van casussen van de jou toegewezen groep van personeelsleden en het verzamelen, verwerken en rapporteren van personeelsgegevens;

- het informeren en beantwoorden van vragen van personeelsleden, leidinggevenden, de overheid en externe instanties (bv. RVA, PDOS, Departement Onderwijs);

- het initiëren en meewerken aan de optimalisatiesprojecten om zo de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van het werk te verhogen;

- het volgen van de evoluties, ontwikkelingen, sociale wetgeving, reglementen en richtlijnen die van toepassing zijn voor het personeelsbeheer binnen de hogeschool en de toegewezen groep van personeelsleden.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in personeelswerk.

Je hebt kennis van personeelsadministratie, loonadministratie en sociale en fiscale wetgeving.

Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen, waaronder Excel, Acces en Word.Je beschikt over de volgende competenties:


• Integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.


• Analyseren, d.w.z. je bent in staat situaties correct in te schatten. Je gaat kritisch om met de informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven. Je werkt uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail.


• Oplossinggericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en de best passende oplossing voor te stellen.


• Dialogeren, d.w.z. in staat zijn gerichte vragen te stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen.


• Samenwerken, d.w.z. je kan ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.


• Dienstverlenend optrenden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, diensten verlenen en raad geven. Je bent hierbij discreet, communicatief en werkt klantgericht.


• Betrokkenheid, d.w.z. je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten van de personeelsdienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft, ook bij druk of detailopdrachten, doorzetten.


• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je hebt respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 juni 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet vacant' (vervangingsopdracht) ambt voor 100% m.i.v. 3 juli 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2017 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581) en salarisschaal 4.2 (barema 582) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp?nr=5.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Esseldeurs Elke, Diensthoofd Personeelsbeheer en HRM (03 220 57 09), elke.esseldeurs@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/06/2017

Datum interview: vanaf 29/06/2017

Indiensttreding: 3/07/2017 of aansluitend