KCA-OP-O-VAC24-006 - Vakhoofd Licht – 60%
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16/09/2024 tot en met 14/09/2025.
Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP hogeschool) en het RITCS (EhB) bieden samen het graduaat Podium- en Eventtechnieken aan sinds 2023-2024.Word jij vakhoofd van de afstudeerrichting Licht van deze recent opgerichte opleiding?


Als vakhoofd sta je in voor de leerlijnen van het programma: je conceptualiseert vanuit je eigen expertise, je ontwikkelt mee vanuit je eigen vakgebied de visie die de opleiding meerwaarde biedt, en je stuurt de studenten door een evenwichtig leerprogramma.  • Je stuurt de afstudeerrichting Licht aan en bent verantwoordelijk voor de vaktechnische inhoud van de afstudeerrichting.

 • Je ondersteunt de mentorbegeleiding van het traject werkplekleren en verzekert zo een continue afstemming op en samenwerking met de sector.

 • Je staat ook in voor de intensieve begeleiding van de studenten bij het werkplekleren.

 • Je ondersteunt het opleidingshoofd op onderwijsinhoudelijk niveau vanuit je eigen expertise. Het kernteam van opleidingshoofd en vakhoofden werkt intens samen en verbindt studenten, docenten en werkveld in een actief netwerk.

 • Je zoekt en stelt docenten-vakspecialisten Licht voor en ondersteunt hen.

 • Je begeleidt en coördineert de beoordeling van afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen van Licht.

 • Je bewaakt de afstudeerrichtingspecifieke leerlijn.

 • Je doceert opleidingsonderdelen zoals Bediening Licht, Installatie Licht, Preproductie Licht en Technologie en Systemen Licht als je zelf specialist bent.


Profiel


 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

 • Je hebt een brede vakkennis van de hedendaagse belichtingstechnieken en productieprocessen.

 • Je hebt inzicht in didactische methodes belichting en operating belichting.

 • Je hebt een actief netwerk in de sector van licht in zowel theater, dans, muziek, als events.

 • Je werkt resultaatsgericht en bent stressbestendig, je houdt ervan om alles in goede banen te leiden en indien nodig een tandje bij te steken.

 • Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

 • Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. 


 

Toelatingsvoorwaarden


 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.

 • Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.


 

Aanbod


 • Een brutoloon van € 2.610 per maand voor een tewerkstelling van 60%.

 • Volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

 • Een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

 • Een laptop.


Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 60% (opdeelbaar) ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025. 


 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 20-08-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Vragen over de inhoud van de functie?
Piet Menu (piet.menu@ap.be) of
Ilse Muysers (ilse.muysers@ap.be).

Vragen over de selectieprocedure?
Sem Van D'huynslager (wervingenselectie@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2024

Datum interview: vanaf 26/08/2024

Indiensttreding: 16/09/2024