BR-OP-O-VAC24-043 - Opleidingscoördinator graduaat Marketing en Communicatiesupport - 100%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging
Details

Taakomschrijving

In het departement Business en Recht ben jij onze opleidingscoördinator voor het graduaat Marketing- en Communicatiesupport. Je bent het aanspreekpunt voor (huidige en toekomstige) studenten en de lectoren van de graduaatsopleiding Marketing- en Communicatiesupport, en je werkt ter ondersteuning van het opleidingshoofd.Taakinhoud:

- Je helpt studenten verder bij vragen over de opleiding, verzorgt intakegesprekken, begeleidt hen tijdens het uitstippelen van hun studietraject en verwijst hen indien nodig door naar overige ondersteunende diensten.

- Je organiseert samen met het opleidingshoofd het opleidingsoverleg en stuurt werkgroepen aan. Je helpt bij de controle van administratieve zaken zoals bij de opmaak van de lessen- en examenroosters en bij het vormgeven van departementaal strategisch beleid in samenspraak met het departementshoofd en de opleidingshoofden.

- Je bent het aanspreekpunt voor lectoren van het graduaat marketing- en communicatiesupport. Je helpt hen met praktische en inhoudelijke vragen rond de ontwikkeling van lessen en toetsing. Je stemt hierover af met het opleidingshoofd en houdt hierbij de werking van het departement en de studenten steeds in het achterhoofd.

- Je volgt de kwaliteitsprocessen op voor het graduaat marketing- en communicatiesupport en neemt deel aan overlegmomenten met de departementale kwaliteitsadviseur. Je monitort de processen rond curriculumontwikkeling en toetsbeleid.

- Je bouwt aan een netwerk van relevante partners uit het werkveld en onderhoudt contacten met hen.

- Je formuleert voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan de opleiding en het departement.

Profiel

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je deelt je ervaring en kennis graag en bouwt mee aan een open werkomgeving.

- Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.

- Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma.

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Aanbod

Onze troeven

• een loon op basis van barema 316 of barema 502

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 100%, ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 (meer informatie over het barema) of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316 (meer informatie over het barema).Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-08-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 22-08-2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
De Craene Charis (charis.decraene@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2024

Datum interview: 26-08-2024

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend