MDI-OP-O-VAC24-020 - Praktijklector/lector Cloud computing – 70%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
70%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.De Bachelor en Graduaat opleidingen in IT zijn praktijkgerichte en hands-on opleidingen. We realiseren dit met een team van een 65-tal lectoren en een aantal onderwijsondersteunende collega's over alle IT-opleidingen heen.

Binnen onze IT-opleidingen ben jij onze expert in cloud infrastructuren, architecturen, DevOps en automatisering. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, de labo’s, projecten en begeleiding van onze studenten. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.Als Praktijklector/lector Cloud computing voer je onderwijsactiviteiten uit voor de volgende vakken:

- ICT architecture

- DevOps

- Cloud technologies

- Infrastructure as code

- Cloud systemen

- Auditing & Monitoring

en:

- ontwikkel je nieuw studiemateriaal;

- evalueer je studenten;

- bouw je mee aan de kwaliteit van de opleiding;

- begeleid je bachelorproeven;

- begeleid je werkplekleren, stages en studieprojecten;

- ontwikkel je jezelf verder op vakinhoudelijk en didactisch vlak;

- verzorg je infoactiviteiten;

- werk je mee aan de vernieuwing van het curriculum van de opleiding.

Profiel

- Je hebt expertise in cloud architecturen, cloud compliance, cloud infrastructuren, DevOps, relevante programmeertalen en automatisatie. Certificering is een meerwaarde.

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

- In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.

- Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.

- Je bent bereid te werken in dag- en avondonderwijs.Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Master of bachelor in Toegepaste Informatica; Master in de Informatica; Master in de ingenieurswetenschappen: Elektronica-ICT; Bachelor in Elektronica-ICT.

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316 of barema 502

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 50% (opdeelbaar), ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% (opdeelbaar), ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 (meer informatie over het barema) of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316 (meer informatie over het barema).Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 11-08-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 20-08-2024 tussen 14:00 en 17:00 uur. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
Masset Yves (yves.masset@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2024

Datum interview: 20-08-2024 tussen 14:00 en 17:00 uur

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend