MM-OP-O-VAC24-009 - Lector Onderzoek vaardigheden Bachelor HRM – 15%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
15%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.Binnen onze bacheloropleiding HRM ben jij onze expert in onderzoeksmethoden en praktijkwetenschappelijke onderzoekvaardigheden. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen en de leergroepen in het opleidingsonderdeel Praktijkonderzoek. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. Naast colleges in dagonderwijs kan er na wederzijds overleg ook avondonderwijs gegeven worden.Je staat in voor het uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals de volgende vakken:

- Planmatig en wetenschappelijk denken

- Praktijkonderzoek – theorie

- Praktijkonderzoek – leergroepenDaarnaast:

- ontwikkel je nieuw studiemateriaal;

- evalueer je studenten;

- bouw je mee aan de kwaliteit van de opleiding;

- verzorg je infoactiviteiten en examentoezicht;

- begeleid je bachelorproeven.

Profiel

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een divers studentenpubliek te doceren.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je deelt je ervaring en kennis graag en bouwt mee aan een open werkomgeving.

- Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.

- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksmethoden en de bijbehorende didactische methoden.

- Je hebt ruime ervaring in het hoger onderwijs met betrekking tot het doceren van onderzoekvaardigheden.

- Je bent bereid te werken in dag- en eventueel avondonderwijs.Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een master of doctoraal diploma, bij voorkeur in de sociale wetenschappen.

• Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar

• een loon op basis van barema 502

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 15%, ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur.Je ontvangt een loon op basis van barema 502 (meer informatie over het barema).Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 28-06-2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
Tirions Michel (michel.tirions@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: 28-06-2024

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend