SC-OP-O-VAC24-008 - Praktijklector taalbegeleiding – 50%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 16-09-2024 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.De instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Meertaligheid, anderstaligheid, taaluitdagingen, afkomst, een bepaalde vooropleiding, taalontwikkelings- of leerstoornissen of een combinatie van deze factoren kunnen de oorzaak zijn van enerzijds een gebrek aan starttaalcompetenties in de onderwijstaal of anderzijds een sterke voorkennis. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde die AP hecht aan de erkenning van diversiteit, wil het Student Center van AP bijdragen tot een succesvolle academische en sociale integratie van alle studenten. Het doel van de talige ondersteuning van Taalsprong in het Student Center is expliciet en zichtbaar inzetten op de taalcompetentieontwikkeling en persoonlijke groei van alle studenten, met het oog op een betere doorstroom enerzijds en een kwaliteitsvolle, beroepscompetente uitstroom anderzijds. Taalsprong zet in op de ontwikkeling van de brede basistaalvaardigheid en generieke schoolse taalvaardigheid om het studiesucces van de student te bevorderen. Om te voorzien aan ondersteunings- en remediëringsnoden zijn wij op zoek naar een praktijklector/ taalbegeleider. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Student Center en onder leiding van het diensthoofd studentenbegeleiding ben je samen met het team van taalbegeleiders verantwoordelijk voor :

- de praktische implementatie van het hogeschoolbrede talenbeleid van onze hogeschool;

- het geven van workshops taalvaardigheid (ondersteuningsaanbod rond: schrijven, spreken en gesprekken voeren, luisteren, lezen, talige correctheid, woordenschat, bronvermelding, Basic Dutchvoor internationale studenten,…);

- het individueel begeleiden van studenten bij allerlei talige uitdagingen zoals anders- en meertaligheid, dyslexie, … in verschillende contexten zoals het schrijven van verslagen en bachelorproeven alsook ondersteunen van mondelinge taalvaardigheden,...

- het adequaat doorverwijzen van studenten naar interne en externe partners;

- het inschatten van startcompetenties en het diagnosticeren van talige noden;

- het ontwikkelen van leermaterialen;

- het afstemmen van het ondersteuningsaanbod op de opleidingsgebonden context en het vraaggestuurd uitbreiden van dit aanbod. 

Profiel

• Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

• Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

• Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

• Grondige Kennis van het Engels is een meerwaarde (m.n. voor groepslessen Basic Dutch aan internationale studenten).

• Ervaring/opleiding in ondersteuning van mondelinge taalvaardigheden is een meerwaarde (vb. logopedische cursus/ervaring).

• Je hebt minimum een C1–niveau Nederlands.

• Je hebt een passie voor het vak Nederlands.

• Je hebt kennis van/ervaring met didactiek Nederlands en bent bereid deze kennis up-to-date te houden.

• Je kan je vinden in het taalbeleid van AP Hogeschool.

• Je kan leermaterialen ontwikkelen, zowel op papier als in digitale leerpaden. Ervaring in blended learning is een meerwaarde.

• Je kan studenten coachen en hun competenties bijsturen.

• Je hebt kan inspelen op de noden van de student, je hebt flexibiliteit om snel te schakelen tussen verschillende, diverse en heterogene doelgroepen.

• Je bent (bij voorkeur) vertrouwd met studentenprofielen van graduaats- en

bacheloropleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur een taalopleiding Nederlands (bij voorkeur vertalers-tolken, Taal- en Letterkunde, …) .

• Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

• Ervaring in het onderwijs is aanbevolen, ondersteuningservaring en vertrouwdheid in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris


Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon op basis van barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316)Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Lichttoren) - Ellermanstraat 81, 2060 AntwerpenWijze van solliciteren 

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.  Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij De Meester Johan (johan.demeester@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 27/06/2024

Indiensttreding: 16/09/2024 of aanlsuitend