SC-OP-O-VAC24-007 - Praktijklector studentenbegeleiding en ombuds – 90%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
90%
Duur:
m.i.v. 01-10-2024 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.Als praktijklector studentenbegeleiding zorg je voornamelijk voor: 

• Studentenbegeleiding meer bepaald voor volgende 4 pijlers: beheer individuele aanpassingen, studieadvies en (her)oriëntering, studiebegeleiding en eerste aanspreekpunt psychosociale moeilijkheden en dit in teamverband. 

• Je voert zelfstandig gesprekken met studenten met een vraag rond studentenbegeleiding en waar nodig deskundig doorverwijzen en zorgen voor een correcte registratie van deze begeleiding.

• Afhankelijk van jouw expertise, voorzie je taalondersteuning Nederlands voor studenten of verwijs je er desgevallend naar door.

• Je behandelt als ombuds onderwijs – en examenklachten en voert desgevallend bemiddelingsgesprekken. 

• Je neemt deel aan overlegmomenten, intervisies, het professionaliseringsaanbod en de werkgroep studentenbegeleiding in functie van een adequate dienstverlening.

•  Je neemt deel aan studiedagen, infomomenten, SID-ins, opendeurdagen, zowel intern als op 

verplaatsing in functie van bekendmaking van de dienstverlening.

• Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de studenten met individuele noden of een psychosociale hulpvraag en het geven van informatie aan de betrokken studenten.

• Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen studentenbegeleiding, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving op. 

Profiel

• Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

• Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

• Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

• Je hebt kennis over en/of ervaring in de psychosociale hulpverlening inclusief de sociale kaart.

• Je werkt planmatig, gestructureerd, resultaatgericht ook in de registratie en bent discreet.

• Je bouwt vertrouwensrelaties uit op een professionele manier. 

• Je weet adequaat te handelen in (uitzonderlijke) crisissituaties. 

• Je bent open, empathisch en actief luistervaardig.

• Je kan de nodige diplomatie aan de dag leggen.

• Je weet om te gaan met een kritische houding, weerstand en handelingsverlegenheid 

bij jezelf en anderen. 

• Je beschikt over basiskennis om de dienstverlening in het Engels aan te bieden.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

• Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

• Je hebt bij voorkeur minimum 1 jaar ervaring in het hoger onderwijs.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 50% ten vroegste vanaf 01-10-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% ten vroegste vanaf 01-10-2024 tot en met 14-09-2025 of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon op basis van barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316)Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Lichttoren) - Ellermanstraat 81, 2060 AntwerpenWijze van solliciteren 

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.  Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij De Meester Johan (johan.demeester@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 27/06/2024

Indiensttreding: 01/10/2024 of aansluitend