OT-OP-O-VAC24-018 - Praktijklector Lichamelijke opvoeding – 40%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Departement Onderwijs & Training
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.De Educatieve bachelor secundair onderwijs is een praktijkgerichte bacheloropleiding met 16 afstudeerrichtingen (student combineert 2 onderwijsvakken, zoals Nederlands, wiskunde, L.O., Techniek, Mode, enz.). In deze opleiding leiden we momenteel 600 studenten op als leraar secundair onderwijs. We realiseren dit met een team van een 50-tal lectoren en onderwijsondersteunende collega’s.Binnen onze opleiding secundair onderwijs ben jij onze expert in psychomotorische vaardigheden van het jonge kind en in het coachen van de student LO op de stageschool. Daarnaast beschik je over excellente leraarsvaardigheden en de nodige knowhow om hiervoor model te staan tijdens je eigen lessen. In het begeleiden en coachen van studenten op de stageschool (werkplekleren) werk je groeigericht (GROW).De opleidingen Educatieve bachelor Kleuter Onderwijs en Lager Onderwijs zijn praktijkgerichte bacheloropleidingen. In deze opleidingen begeleiden we momenteel ruim 650 studenten om startbekwame leerkrachten kleuter- of lager onderwijs te worden, en dat in alle onderwijsnetten. We realiseren dit met een team van een 60-tal lectoren en onderwijsondersteunende collega’s.Binnen deze opleidingen ben jij onze expert in vakdidactiek lichamelijke opvoeding en bewegend leren. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, projecten en begeleiding van onze studenten.Als Praktijklector Lichamelijke opvoeding:

- voer je onderwijsactiviteiten uit voor de volgende vakken:

  - LO vakinhoud II.4 Bewegend kind

  - LO-BR Academische ateliers I + II

  - LO designlab II stage 1

  - LO Werkplekleren III + IV

  - Kies je designlab V + VI

  - Vakdidactiek lichamelijke opvoeding

  - Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3

  - Lerarenlabs A

en

- ontwikkel je nieuw studiemateriaal;

- evalueer je studenten;

- bouw je mee aan de kwaliteit van de opleiding;

- begeleid je bachelorproeven;

- begeleid je werkplekleren;

- werk je mee aan de vernieuwing van het curriculum van de opleiding;

- ben je bereid om zowel op campus als online les te geven, overdag en ’s avonds;

- ontwikkel je jezelf verder op vakinhoudelijk en didactisch vlak.

Profiel

- Je bent goed vertrouwd, ook vanuit de praktijk met het leergebied lichamelijke opvoeding in de basisschool (kleuter- en lager onderwijs).

- Je beschikt over goede coachingsvaardigheden en bent bereid die verder te ontwikkelen.

- Je hebt ervaring met het lesgeven aan zij-instromers en aan een diverse studentengroep.

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een divers studentenpubliek te doceren.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je deelt je ervaring en kennis graag en bouwt mee aan een open werkomgeving.

- Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.

- Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het hoger onderwijs, bij voorkeur in de lerarenopleiding.

- Je hebt ervaring als leerkracht in het lager onderwijs/secundair onderwijs.

- Je bent bereid te werken in dag- en avondonderwijs.Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een Bachelor in het Onderwijs, bij voorkeur Lichamelijke opvoeding en/of bewegingsrecreatie.

• Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 40% ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.Je ontvangt een loon op basis van barema 316 (meer informatie over het barema).Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek vanaf 01-07-2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
van den Hauwe Jo (jo.vandenhauwe@ap.be) of Maertens Eva (eva.maertens@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 01-07-2024

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend