MM-OP-O-VAC24-010 - Praktijklector/lector Graduaat Orthopedagogische Begeleiding – 215%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
215%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging
Details

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.00 0 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.Binnen de opleiding Graduaat Orthopedagogische Begeleiding ben jij onze expert in het geven van opleidingsonderdelen waarbij je steeds de link legt met het werkveld. Daarnaast begeleid je studenten rond het werkplekleren en bereid je hen intensief voor op hun eerste stappen in het werkveld. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen en de begeleiding van onze studenten.??Naast colleges in dagonderwijs kunnen er ook opdrachten in het avondonderwijs in je takenpakket opgenomen worden.?Je bent onder meer verantwoordelijk voor:

- Het uitvoeren van onderwijsactiviteiten bij opleidingsonderdelen als:

  - Praktijk 2

  - Praktijk 3+4

  - Communicatieve vaardigheden 1Daarnaast:

- ontwikkel je nieuw studiemateriaal;

- bereid je colleges voor;

- evalueer je studenten;

- bouw je mee aan de kwaliteit van de opleiding;

- begeleid je bachelorproeven;

- verzorg je infoactiviteiten;

- verzorg je toezicht op examens;

- begeleid je werkplekleren, stages en studieprojecten.

Profiel

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Pedagogische Wetenschappen / Orthopedagogie / Psychologie / Sociaal-Agogisch Werk.

• Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Toelatingsvoorwaarden


Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316 of barema 502

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 215% (opdeelbaar) ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 (meer informatie over barema 502) of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316 (meer informatie over barema 316).Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 02-07-2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
Moons Marjan (marjan.moons@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: 02-07-2024

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend