OD-OP-O-VAC24-002 - Praktijkgericht onderzoeker – 80%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Directie Onderzoek en Dienstverlening
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 16-09-2024 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van Kenniscentrum Onderzoek Levenslang Leren en Innoveren (OLLI) van de AP-hogeschool (https://www.ap.be/expertise/leven-lang-leren-innoveren). Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Onderzoek en Dienstverlening draag je zorg voor het uitvoeren van onderwijskundig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en daaruit voortvloeiende dienstverlening. Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwikkel je OLLI instrumenten om leer- en ontwikkelingsprocessen bij (jong)volwassenen in kaart te brengen en te ondersteunen.De expertiseontwikkeling van het kenniscentrum situeert zich op 4 gebieden:• Leren en Ontwikkelen in het Hoger Onderwijs: In dit speerpunt richt het onderzoek zich op het ondersteunen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Met het thema zelfgestuurd leren richten we ons op de meer academische kant van het leren in hoger onderwijs. Via de thema’s stage- en werkplekleren analyseren we hoe we studenten beter kunnen ondersteunen bij de overstap naar de arbeidsmarkt. 

• Leren en Ontwikkelen in een Professionele Context: In dit speerpunt richt het onderzoek zich vooral op het in kaart brengen en ondersteunen van leerprocessen op de werkplek. Heel specifiek zet OLLI daarbij in op het thema soft skills.

• Leren en Ontwikkelen met Gebruik van Data: In dit speerpunt probeert OLLI de vraag te beantwoorden: Hoe kunnen we data gebruiken om leerprocessen beter te ondersteunen? Het onderzoekt daarbij de ontwerpprincipes van toegankelijke en gebruiksvriendelijke datavisualisaties, learning analytics en feedbackdashboards. Het stelt zich tevens de vraag hoe aan leerders en ondersteuners op basis van data bruikbare feedback kan worden bezorgd. Ten slotte verkent het kenniscentrum hoe gegevens uit eye-tracking en psychofysiologische meetinstrumenten kunnen worden gebruikt om leerprocessen in kaart te brengen. 

• Leren en Ontwikkelen met Gebruik van Educatieve Technologie: In dit speerpunt onderzoekt OLLI hoe educatieve technologieën leerprocessen kunnen ondersteunen. Enerzijds richt het onderzoek zich daarbij op ontwerpprincipes van digitale en immersieve leeromgevingen. Anderzijds wordt het thema van digital game based learning verkend.Op onze website vind je meer informatie over het kenniscentrum en deze thema’s: https://www.ap.be/expertise/leven-lang-leren-innoveren  Je werkt op Drie projecten voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek:De helft van je aanstelling werk je op het project Feedbackdashboards voor de Vlaamse toetsen. In dit project ontwerpt OLLI feedbackdashboards die de resultaten van de centrale toetsen presenteren aan gebruikersgroepen (vb. schoolleiders, leerkrachten).Een kwart van je aanstelling werk je op het project 360° Diagnostics. In dit project ontwikkelt OLLI een digitale omgeving om levenslange leerders 360° feedback op hun soft skill-ontwikkeling te geven.Een kwart van je aanstelling werk je op het project Game based Learning and Development Of Skills (GLADOS). In dit project ontwikkelt en test OLLI een praktijkmodel voor  het ontwerpen van digital game based learning omgevingen.Deze projecten situeren zich in de expertisegebieden Leren en Ontwikkelen met gebruik van Data en Leren en Ontwikkelen met gebruik van Educatieve Technologie.In deze projecten sta je in voor:

• Het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

• Het ontwerpen van instrumenten zoals feedbackrapporten, dashboard en praktijkmodellen.

• Het opnemen van dienstverlenende taken (vb. infosessies) en disseminatietaken (vb. publicatie) vanuit de onderzoeksprojecten waaraan je meewerkt. 

• Het zoeken naar opportuniteiten om resultaten te vertalen naar instrumenten en adviezen voor het brede werkveldVoor alle projecten maak je deel uit van een onderzoeksteam onder leiding van een meer ervaren onderzoeker. 

Profiel

• Je kunt zelfstandig en in team onderzoekstaken uitvoeren.

• Je kunt de verkregen data correct interpreteren en rapporteren.

• Als all round onderzoeker ben je vertrouwd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek. Je kan zelfstandig werken.

• Je hebt ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van digitale leertrajecten en instructional design.

• Je beheerst de courante softwarepakketten, alsook academische software (vb. SPSS, Nvivo).

• Je bent vertrouwd met ontwerpsoftware zoals Figma, Microsoft Power Bi, Canva.

• Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je kunt resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren (ook in het Engels).

• Je kan onderzoeksresultaten vertalen naar producten voor de praktijk (vb. adviezen, handleidingen, instrumenten, leerpaden, workshops, …). Je hebt ervaring met het ontwerpen van producten.

• Je hebt ervaring met onderzoek in de context van Hoger Onderwijs.

• Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent bereid om jouw onderzoekscompetenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is. 

• Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

• Je bent een loyale teamworker, flexibel, ondernemend, en proactief. 

• Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

• Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

• Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen het hoger onderwijs.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar ervaring met (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon op basis van barema 316

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 80% ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.Je ontvangt een loon op basis van barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316)Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren 

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.  Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Vanthournout Gert (gert.vanthournout@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 27/06/2023

Indiensttreding: 16/09/2024 of aanlsuitend