OS-ATP-O-VAC24-006 - Adviseur didactische ondersteuning (focus generatieve artificiële intelligentie) – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Student
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 12-08-2024 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling sta je mee in voor het vormgeven van didactische ondersteuning voor lesgevers. Jouw opdracht is voornamelijk het uitwerken van een aantal initiatieven rond generatieve artificiële intelligentie en onderwijs gericht op lesgevers. Daarnaast ondersteun je mee de didactische ondersteuning van lesgevers die door het team wordt georganiseerd. Je staat onder andere in voor:

• Het coördineren van de aanpak rond generatieve artificiële intelligentie en onderwijs binnen de hogeschool waarbij je verschillende initiatieven die genomen worden bij andere diensten en opleidingen opvolgt en ondersteunt.

• De ontwikkeling van didactische workshop voor lesgevers rond het thema generatieve artificiële intelligentie en onderwijs.

• Het uitwerken van ondersteuningsmateriaal of handleidingen rond het thema generatieve artificiële intelligentie en onderwijs.

• Het opzetten van kennisdeling rond het thema generatieve intelligentie en onderwijs door onder meer het organiseren van een lerend netwerk, het verzamelen van good practices en het uitwerken van een inspiratiedatabank. 

• Het geven van didactische workshops aan lesgevers.

• Het ondersteunen bij de organisatie van departementale studiedagen.

Profiel

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je beschikt over een goede didactische achtergrond door leservaring of ervaring in de educatieve sector.

• Je bent vertrouwd met generatieve artificiële intelligentie en toepassingen binnen onderwijs. 

• Je kan zelf vlot werken met generatieve Ai tools zoals Microsoft Copilot. Je bent gemotiveerd en geprikkeld om nieuwe tools en mogelijkheden van GenAI te leren kennen, hiermee te experimenteren en andere hierin wegwijs te maken. 

• Je analyseert de behoeften van collega’s, opleidingshoofden en lesgevers en onderneemt actie op maat van die noden. Je bouwt relaties op en onderhoudt deze aan de hand van eigen ervaringen en expertise. 

• Je kan het nodige onderzoek verrichten om nieuwe initiatieven op te starten en opgestelde doelstellingen te behalen. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een master (of gelijkwaardig door ervaring).

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar

• een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema A11 tot A22

• 45 vakantiedagen

• flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% ten vroegste vanaf 12-08-2024 tot en met 20-12-2024 of bij terugkeer van de titularis.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Tot en met 23-06-2024 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma, maar beschik je wel over een bachelor of graduaat en minstens 7 jaar relevante ervaring? Dan dien je te slagen voor een assessment.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Depessemier Pieter (pieter.depessemier@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 27/06/2024

Indiensttreding: 12/08/2024 of aansluitend