BR-OP-O-VAC24-028 - Lector en stage- en bachelorproefbegeleider Accountancy-Fiscaliteit (20%) en onderzoeker digitale KMO-investeringen (50%) - opdeelbaar
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
70%
Duur:
Ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025
Details

Taakomschrijving

Je doceert het vak business case Accountancy-Fiscaliteit samen met een collega (2 uur per week, semester 2) aan de eerstejaarsstudenten van de bachelor Bedrijfsmanagement, met als afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit.In dit opleidingsonderdeel maken de studenten kennis met de oprichtingsformaliteiten van een eenmanszaak en/of een vennootschap. Ook de analyse van de inkomende en uitgaande boekingsdocumenten komt aan bod. Verschillende partners uit het werkveld zullen vanuit hun praktijkervaring toelichting geven. Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het begeleiden van de stage en de bachelorproef van studenten binnen dezelfde afstudeerrichting. Je coacht studenten tijdens het uitvoeren van de stageactiviteit en je begeleidt hen bij het uitvoeren van hun bachelorproef.Je voert onderwijsactiviteiten uit voor de volgende vakken:

- Business Case

- Bachelorproef en stageOnder onderwijsactiviteiten verstaan we de volgende zaken:

- Voorbereiden van colleges en begeleiding.

- Evalueren van studenten.

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen.

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal.

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen).

- Verzorgen van infoactiviteiten.

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg.Daarnaast ben je halftijds actief als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Business & Recht (BRON), voor het PWO-project DIVA (Digital Value Creation). Het DIVA-project richt zich op het in kaart brengen van de return-on-investment (ROI) van digitale investeringen bij Vlaamse KMO's. Als onderzoeker werk je nauw samen met de projectleider en ben je verantwoordelijk voor het afnemen van interviews met decision makers die verantwoordelijk zijn voor digitale investeringen binnen deze bedrijven. Voor meer informatie over het DIVA project: https://www.ap.be/project/diva-digital-valueJe verantwoordelijkheden in dit kader zijn de volgende:

- Het plannen en uitvoeren van interviews met decision makers bij Vlaamse KMO's.

- Het verzamelen en analyseren van financiële data om de ROI van digitale investeringen te evalueren.

- Het samenwerken met de projectleider en andere teamleden om onderzoeksdoelstellingen te behalen.

- Het rapporteren van bevindingen en bijdragen aan de publicatie van onderzoeksresultaten (vooral werkveldgerichte output).Verder ben je als onderzoeker belast met:

- het actief uitbouwen van een netwerk binnen je werkingsgebied (o.a. universiteiten, bedrijven);

- het initiëren en uitwerken van wetenschappelijke applicaties voor fondsenwerving;

- dienstverlenende taken en disseminatietaken naar onderwijs en werkveld;

- het deelnemen aan bijkomende vergaderingen in het kader van onderzoek;

- andere taken die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de onderzoeksgroep.Je komt terecht in een klein dynamisch team van gedreven onderzoekers dat in volle groei is.

Profiel

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een divers studentenpubliek te doceren.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je deelt je ervaring en kennis graag en bouwt mee aan een open werkomgeving.

- Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.

- Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.Voor het DIVA-onderzoeksproject zijn we specifiek op zoek naar iemand:

- met inzicht in de financiële structuren van Vlaamse KMO's;

- met een sterk analytisch vermogen en aandacht voor detail;

- die zelfstandig kan werken en tegelijkertijd goed kan functioneren binnen een team;

- die een goede beheersing van het Nederlands en Engels heeft, zowel schriftelijk als mondeling.Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, gerelateerd aan Financiën, Economie, Bedrijfskunde of een verwante discipline of financiële expertise vanuit eerdere professionele ervaring.

• Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Aanbod

Onze troeven

• een loon op basis van barema 502

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

• een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 20% (opdeelbaar) ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur.Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk 'niet' vacant ambt (vervangingsopdracht) voor 50% ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon op basis van barema 502 (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502)Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 23-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.  

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek vanaf 27-06-2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij
Nele Galle (nele.galle@ap.be) of Milenka Segers (milenka.segers@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: vanaf 27-06-2024

Indiensttreding: 16-09-2024 of aansluitend