BR-OP-O-VAC24-011 - Praktijklector/lector BTW, douane en accijnzen - 10%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
10%
Duur:
van 16-09-2024 t.e.m. 14-09-2025
Details

Taakomschrijving

Binnen onze opleiding PBA Bedrijfsmanagement, Supply chain management ben jij onze expert in BTW, douane en accijnzen. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, projecten en begeleiding van onze studenten. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. Naast colleges in dagonderwijs kan er na wederzijds overleg ook avondonderwijs gegeven worden.

Je voert onderwijsactiviteiten uit voor volgende opleidingsonderdelen:1. Inleiding in BTW, douane en accijnzen (5%)

2. BTW, douane en accijnzen (5%)


Onder onderwijsactiviteiten verstaan we het volgende:- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg


Profiel

Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren. 

- In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Bij voorkeur heb je een diploma Master in Maritime Supply Chain Management of Master in de Rechten of Master in de Bedrijfseconomie - fiscaliteit of Bachelor Bedrijfsmanagement, optie Supply Chain Management of Bachelor Bedrijfsmanagement, optie Rechtspraktijk.


Aanbod

Onze troeven

- Een loon volgens barema 316 (praktijklector) of 502 (lector)

- Volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of


- Een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

- Een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken

- Talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

- Een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

- Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 10% ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

- Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502# of http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316#).

- Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring


Opmerkingen

Wijze van solliciteren

- Tot en met 02-06-2024 kan je uitsluitend via  http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma. 

Indien  je  de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben  je  bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Selectieprocedure


- De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Nele Vanstreels (nele.vanstreels@ap.be)

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2024

Datum interview: 13-06-2024

Indiensttreding: 16-09-2024