BR-OP-O-VAC24-010 - Praktijklector/lector Terminalbeheer - 35%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
35%
Duur:
vanaf 16-09-2024 t.e.m. 14-09-2025
Details

Taakomschrijving


Binnen onze opleiding Graduaat Transport en Logistiek ben jij onze expert in terminalbeheer. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, projecten en begeleiding van onze studenten. Daarnaast begeleid je studenten tijdens het werkplekleren. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.


 


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. Naast colleges in dagonderwijs kan er na wederzijds overleg ook avondonderwijs gegeven worden.Je voert onderwijsactiviteiten uit voor volgende opleidingsonderdelen:1. Bedrijfsprocessen: terminalbeheer (10%)

2. Professionele vaardigheden 3: terminalbeheer (5%)

3. Werkplekleren 3: terminalbeheer (5%)

4. Intervisie: terminalbeheer (10%)

5. Werkplekleren 4: terminalbeheer (5%)Onder onderwijsactiviteiten wordt verstaan:

- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Begeleiding van studenten tijdens het werkplekleren

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg


Profiel

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren. 

- In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.


Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Master in Maritime Supply Chain Management of Bachelor Bedrijfsmanagement, optie Supply Chain Management of Bachelor/Master in Nautische Wetenschappen of Master in Maritiem en Logistiek management.

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

Aanbod

Onze troeven

een loon op basis van barema 316 of barema 502


volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of
 een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

- een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken


talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work


een werkplek midden in de bruisende metropool AntwerpenSalaris

- Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 35% (opdeelbaar) ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. (meer informatie over het barema vind je op  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502# of http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316#)

Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring

Opmerkingen


Tot en met 02-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma. Indien
je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren 
tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist 
deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Nele Vanstreels (nele.vanstreels@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2024

Datum interview: 13-06-2024

Indiensttreding: 16-09-2024