BR-OP-O-VAC24-007 - Praktijklector/lector verzekeringen, praktijklector werkplekleren en begeleider – 60%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:
Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt vanaf 16/09/2024 tot en met 14/09/2025 met mogelijkheid tot verlenging.
Details

Taakomschrijving

Vanaf september organiseren we voor de eerste keer het tweede jaar van onze opleiding graduaat verzekeringen. Verder nemen we afscheid van een collega die op pensioen gaat. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe krachten die staan te springen hun kennis en vaardigheden te delen met de toekomstige generatie.Als (praktijk)lector verzekeringen, praktijklector werkplekleren en begeleider stage en bachelorproef zorg je voornamelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten.Met onderwijsactiviteiten wordt onder andere bedoeld:


- Lesactiviteiten voorbereiden

- Studenten begeleiden

- Studenten evalueren

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg

- Je doceert binnen je vakken over verzekeringstechnische topics.

- Als werkplekbegeleider coach je de studenten voor en tijdens hun eerste stappen in het werkveld in het graduaat verzekeringen.

- Als stage- en bachelorproefbegeleider coach je de studenten van de bacheloropleiding financiën en verzekeringen tijdens hun stage en begeleid je mee het onderzoek van de bachelor.Binnen deze opleidingen, ben jij een expert verzekeringen en sta je concreet in voor volgende vakken:

- Business Case verzekeringen

- Risk Management

- De verzekeringswereld: inleiding

- Werkplekleren

- Project Verzekeringen

Profiel

• Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

• In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

• Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

• Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

• Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

• Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma.

- Het gedeelte werkplekleren wordt als praktijklector (barema 316) verloond, voor de lesactiviteiten kan je als lector (barema 502) worden verloond als je in het bezit bent van een masterdiploma.

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

- Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod


Opmerkingen

Tot en met 02-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.  


Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Nele Galle (nele.galle@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2024

Datum interview: vanaf 11-06-2024

Indiensttreding: 16-09-2024