BR-OP-O-VAC24-006 - Gastprofessor vergelijkende studie sociale zekerheid EU - 5%
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
5%
Duur:
Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 1,9u/w ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025
Details

Taakomschrijving

Je doceert het opleidingsonderdeel "vergelijkende studie sociale zekerheid E.U." aan de studenten van het laatste jaar Rechtspraktijk die kozen voor de specialisatie Social Law en de Erasmusstudenten. De lessen worden in het Engels gegeven.Meer info vind je 
 in de ECTS-fiche,  via volgende link: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=191175&b=5&c=1Volgende taken horen mee bij je opdracht:


- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg

Profiel

 Je hebt zin om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

- In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

- Het is aanbevolen te beschikken over een bewijs van kennis van het Engels (niveau C1 ERK)Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Master in de Rechten.

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

- Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

- Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 1,9u/w ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025.

- Je ontvangt een loon op basis van barema 502. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502)


- Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Tot en met 02-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Roselien Leens (roselien.leens@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2024

Datum interview: 10-6-2024

Indiensttreding: 16-9-2024