PAT-ATP-VAC24-003 - Stafmedewerker techniek en gebouwenbeheer – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
ten vroegste vanaf 04/03/2024 tot en met 31/12/2024.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium zorg je voor de opvolging van het onderhoud van de gebouwen, met een focus op de technische installaties (HVAC, liften, elektriciteit, sanitair, energie, beveiliging, …).

 • Samen met je collega's gebouwenbeheer ben je het aanspreekpunt voor collega’s bij technische defecten.

 • Je draagt bij aan een kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium.

 • Je staat in voor het mee up-to-date houden van de technische installatie (onderhoud) en werkt mee aan vernieuwingen in het kader van nieuwbouw en renovaties.

 • Je volgt de keuringen en onderhoudsacties op van de technische installaties en neemt de nodige maatregelen bij gebreken.

 • In het kader van de aankoopprocedure zal je offertes opvragen en beoordelen binnen je vakgebied.

 • Je ontvangt externe contractors en volgt hun werkzaamheden op.

 • Je handelt klantgericht om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium te garanderen.

 • Je zoekt oplossingen voor onverwachte problemen en communiceert over dit alles tijdig naar collega’s en externe partners op een efficiënte en transparante manier.

 • Je zorgt ervoor dat de campus optimaal functioneert op technisch gebied, zowel tijdens de reguliere lesweken als bij evenementen (infodagen, studiedagen, proclamaties, ...).

 • Je volgt de gebruikte databanken en digitale plannen nauwgezet op, in overleg met de collega’s.

 • Je bent mee met de laatste evoluties en ontwikkelingen binnen het technisch gebouwenbeheer en past deze toe in je vakgebied.


 

Profiel


 • Je bent in het bezit van een bachelor, graduaat (of gelijkwaardig door ervaring).

 • Je hebt ervaring in het werkveld.

 • Je hebt bij voorkeur 2 jaar ervaring in onderhoud of projecten in het domein technieken (HVAC, liften, elektriciteit, sanitair, energie, beveiliging, …).

 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail. 

 • Je beschikt over het gepaste diploma of attesten (een certificaat BA4 of BA5) om te werken aan elektrische installaties of bent bereid dit op zeer korte termijn te behalen.

 • Je hebt een attest EHBO (of je bent bereid om dit attest op korte termijn te halen). Je hebt een vorming kleine blusmiddelen en een vorming werken op hoogte gevolgd (of je bent bereid om deze vormingen op korte termijn te volgen).

 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Je werkt in hoofdzaak volgens een vaste uurregeling, maar bent bereid in geval van urgenties ook ’s avonds of in het weekend te werken.

 • Verder kan je vlot overweg met MS Office toepassingen en databanken.


Toelatingsvoorwaarden


 • Je bent in het bezit van een bachelor, graduaat (of gelijkwaardig door ervaring).


Aanbod

Onze troeven • een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

 • een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema B21 tot B32

 • 45 vakantiedagen

 • gratis hospitalisatieverzekering 

 • volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

 • een laptop en een internetvergoeding van 20 euro per maand

 • een smartphone en een gsm-abonnement

 • een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen 


SalarisJe ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) en salarisschaal 5.3 (barema 594 - B31) van de AP Hogeschool.Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 100% ten vroegste vanaf 26-02-2024 tot en met 31-12-2024 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren


Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Deze vacature blijft open staan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Ben je niet in het bezit van het gevraagde diploma, maar beschik je wel over een diploma secundair onderwijs (derde graad) en heb je minstens 5 jaar relevante ervaring dan kan je - in een latere fase in het selectieproces - aan de hand van een portfolio erkenning krijgen van eerder verworven competenties.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Vragen over de inhoud van de vacature?
Dirk De Cuyper (dirk.decuyper@ap.be)

Vragen over de selectieprocedure?
Sem Van D’huynslager (wervingenselectie@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: vanaf 21/02/2024

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 04/03/2024