PAT-ATP-VAC24-001 - Logistiek medewerker – 100%
Betrekking
Functie:
Logistiek medewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Volume:
100%
Duur:
ten vroegste vanaf 12/02/2024 tot en met 31/12/2024.
Details

Taakomschrijving

Je biedt logistieke ondersteuning op de AP campussen. 

Je zorgt voor een goed onderhouden, veilige en professionele werkomgeving voor onze studenten en medewerkers. • Je voert allerlei logistieke taken uit op de campussen: verhuizen van meubilair, transporteren van materiaal tussen en op de campussen, aanvullen papier in de kopieertoestellen, rondbrengen van de leveringen en post, openen en sluiten van lokalen, …

 • Je helpt in de opbouw en afbraak van evenementen.

 • Je zorgt voor afvalsortering, leegmaken van vuilbakken, verwijdering van zwerfvuil en onkruid op en rond de campussen, …

 • Je onderhoudt de gebouwen van de campus: reinigen lockerruimtes, reinigen waterfontein, herstellen van materiaal, schilderen van muren, uitvoeren van kleine reparaties …

 • Je bent handig en bent in staat om klusjes in en rond de campussen uit te voeren (vb. vastzetten deurklink, ontstoppen lavabo, …)

 • Je helpt de technische dienst in het uitvoeren van grotere reparaties.


Profiel


 • Je bent handig en goed in praktisch organiseren.

 • Je werkt veilig en leeft de veiligheidsinstructies na.

 • Je kan vlot mondeling communiceren in het Nederlands.

 • Je werkt in opdracht van de technisch teamcoördinator. Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

 • Je merkt zelf taken op en voert ze uit.

 • Je houdt van een nette, ordelijke werkomgeving.

 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

 • Je hebt een attest BA4 en een attest EHBO (of je bent bereid om deze attesten op korte termijn te halen). Je hebt een vorming kleine blusmiddelen en een vorming werken op hoogte gevolgd (of je bent bereid om deze vormingen op korte termijn te volgen).


Toelatingsvoorwaarden

Een diploma is voor deze functie geen vereiste. 

Aanbod

Onze troeven • een loon in functie van je kennis en ervaring

 • 45 vakantiedagen

 • gratis hospitalisatieverzekering

 • een smartphone en gsm-abonnement

 • een laptop en een internetvergoeding van 20 euro per maand

 • een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen


Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 1.1 (barema T11 – bruto-maandsalaris: € 2.157,45 – € 2.437,74), salarisschaal 1.2 (barema T12 – bruto-maandsalaris:  € 2.260,17  € 2.541,86) van de AP Hogeschool.Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 100% ten vroegste vanaf 12-02-2024 tot en met 31-12-2024 met mogelijkheid tot verlenging.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief en een een uitgebreid CV.Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Vragen over de inhoud van de functie?
Dirk De Cuyper (dirk.decuyper@ap.be)

Vragen over de selectieprocedure?
Sem Van D'huynslager (wervingenselectie@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 07/02/2024

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 12/02/2024