FIN-ATP-VAC23-009 - Diensthoofd financial controlling – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 08-01-2024 of aansluitend tot en met 31-12-2024
Details

Taakomschrijving

Als diensthoofd financial controlling sta je, onder verantwoordelijkheid van de directeur Financiën, in voor de dienst financial controlling van de hogeschool. Hiervoor ontwikkel, organiseer en optimaliseer je de begrotings-en rapporteringsprocessen binnen de hogeschool, om de strategische doelstellingen van de directie Financiën en hogeschool te realiseren en dit in functie van een gezond financieel beleid.Je bent samen met je team van zes verantwoordelijk voor het opmaken van de (meerjaren)begroting en financiële rapportering alsook voor het organiseren van het budgetbeheer en financial controlling. Je geeft operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers binnen je dienst. Je werkt nauw samen met de directeur Financiën en andere collega’s van de directie financiën zoals de boekhouding. Daarnaast ben je een strategische partner binnen de hogeschool voor alle financiële vraagstukken.


Taken

• Je bent, onder leiding van de directeur Financiën, verantwoordelijk voor het uittekenen van het beleid van de hogeschool inzake begroting en meerjarenbegroting en rolt dit op jaarbasis uit door de jaarlijkse begrotingswerkzaamheden te organiseren.

• Je verzorgt de budgetopvolging en bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering, zowel op kwartaal- als jaarbasis en ad hoc rapporteringen.

• Je bent verantwoordelijk voor diverse financiële analyses en ramingen en zet hiervoor de nodige systemen op. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor de controle van de werkingsenveloppe van de hogeschool en maak je simulaties voor de toekomst.

• Je volgt de financiële wetgeving op in het bijzonder voor hogescholen.

• Je stuurt het team van medewerkers binnen de dienst Financieel beleid aan. Je coacht, coördineert en superviseert de werkzaamheden. Je begeleidt en motiveert hen dagelijks en draagt bij tot hun verdere professionele ontwikkeling.

• Je werkt voortdurend verder aan de klantgerichte dienstverlening binnen de hogeschool.

• Je maakt de verbinding tussen de dienst Financieel beleid en de departementen, Schools of Arts en andere directies. Je adviseert en bent het eerste aanspreekpunt in complexe dossiers.

• Je verruimt je netwerk en expertise door actieve participatie aan interne en externe werkgroepen en vergaderingen.


 

Profiel

• Je hebt een sterke interesse in de financiële processen binnen een onderwijsinstelling.

• Je hebt ervaring met het aansturen van een team en hebt er geen probleem mee om samen met het team in de cijfers te duiken.

• Je kan analytisch denken, bent punctueel en werkt nauwkeurig, ook onder tijdsdruk. 

• Je maakt een goede indruk op anderen, kan ideeën door anderen doen aanvaarden en hen aanzetten tot actie. Je beschikt hiervoor over uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden, en bent een echte 'people manager'.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de financiële richting.

• Je hebt minimum 5 jaar aantoonbare ervaring inzake financieel controlling. 

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Aanbod

Onze troeven

een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema A22 tot A33

45 vakantiedagen

flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een gsm met abonnement

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussen


Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) en salarisschaal 7.3 (barema 590 - A32) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.


Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 100% ten vroegste vanaf 08-01-2024 tot en met 31-12-2024 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming. 


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen


Wijze van solliciteren

Deze vacature blijft open staan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke (elke.smeets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: vanaf 11/12/2023

Indiensttreding: 08/01/2024 of aansluitend