FIN-ATP-VAC23-006 - Financial controller – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel als mogelijk t.e.m. 31-12-2024
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Financial Controlling sta je, als financial controller, mee in voor het ontwikkelen en opvolgen van het financieel beleid van de hogeschool. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het opmaken van de (meerjaren)begroting, financiële rapportering en budgetbeheer of financial controlling. Je adviseert de verschillende entiteiten (departementen, school of arts, directies en diensten) binnen de hogeschool bij het nemen van financiële beslissingen. Je bouwt als expert actief interne en externe contacten uit, zodat de jouw toegewezen beleidsdossiers kwaliteitsvol en efficiënt afgewerkt kunnen worden. Je staat onder andere in voor:

• het mee voorbereiden, opmaken, opvolgen en monitoren van de begroting en meerjarenbegroting, en dit onder leiding van het diensthoofd Financial Controlling. 

• het evalueren van actuele financiële resultaten tegenover de budgetten en tegenover de resultaten van de vorige periodes. Hiervoor voer je variantieanalyses uit en stel je rapporten en adviezen op. 

• het verzorgen van de budgetopvolging en de voorbereiding van de financiële rapportering op kwartaal- en jaarbasis (o.a. jaarrekening en jaarverslag) , alsook ad hoc financiële rapporteringen. Deze rapporteringen worden opgemaakt zowel voor de interne beslissingsorganen als voor de overheid teneinde ten allen tijde de correcte financiële gegevens te rapporteren. 

• het uitwerken van diverse financiële analyses en ramingen om de financiële toekomst van de hogeschool in kaart te brengen en je denkt hiervoor mee de nodige systemen uit. Dit doe je onder andere door het analyseren van verschillende cijfers, alsook de data die aan de basis liggen van deze cijfers zoals bijvoorbeeld trendanalyses op de inkomsten (overheidsfinanciering en studiegelden) of studentengegevens. 

• het (proactief) geven van financieel advies aan de departementen, Schools of Arts en directies van de hogeschool om de financiële performantie te managen en te sturen. 

• het opstellen, controleren en opvolgen van financiële rapporteringsprocedures. Je zorgt voor een continue verbetering van de kwaliteit van de gebruikte processen en tools. 

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het financieel beleid, decretale evoluties en het hogeschool landschap. 

Profiel

• Je hebt bij voorkeur ervaring als controller of financieel expert binnen een middelgrote organisatie, maar ook met geen of beperkte ervaring kom je in aanmerking voor deze functie. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema A11 tot A22

• 45 vakantiedagen

• flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

• een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussenSalaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) en salarisschaal 6.3 (barema 587 - A21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 80% ten vroegste vanaf 08-01-2024 tot en met 31-12-2024 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming. 

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% ten vroegste vanaf 08-01-2024 tot en met 31-12-2024 of bij terugkeer van de titularis.Deze aanstelling met einddatum 31-12-2024 gaat in onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de financiële krijtlijnen m.b.t. de begroting en de personeelsformatie voor de betrokken periode. Bij gebreke aan definitieve goedkeuring, wordt de aanstelling onmiddellijk en zonder vooropzeg van rechtswege beëindigd.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Deze vacature blijft openstaan totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Duré Peter (peter.dure@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2024

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk