OS-ATP-VAC23-005 - Medewerker campusbibliotheek – 50%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Onderwijs en Student
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 01-09-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

De directie Onderwijs en Student staat in voor de bibliotheekwerking van AP Hogeschool. Die bestaat uit een netwerk van vijf campusbibliotheken met elk hun eigen expertisedomeinen.Alle AP-bibliotheken bieden een ruim aanbod aan dienstverlening aan dat verdergaat dan enkel de uitleen van boeken. Zo verzorgen zij de ontsluiting, uitleen, consultatie en nodige ondersteuning bij het gebruik van digitale en fysieke bronnen, audiovisuele en educatieve materialen, bordspellen, partituren…Daarnaast faciliteren ze het leer- en kenniscreatieproces van studenten, personeel en bezoekers door een toegankelijke leeromgeving te voorzien. Verder voorziet iedere bibliotheek een op maat gemaakt aanbod aan informatievaardigheden. Als medewerker campusbibliotheek vervul je een deeltijdse opdracht (50%) in de bibliotheek van campus Spoor Noord. Samen met je team verzorg je dagelijks een vlotte en kwalitatieve dienstverlening, zowel voor als achter de schermen.Takenpakket:

• Je bent het eerste aanspreekpunt van de bibliotheek voor studenten, personeel en bezoekers. Je staat klaar om hun vragen over de dienstverlening te beantwoorden aan de balie en via de verschillende communicatiekanalen van de bibliotheek.

• Je bemant op regelmatige tijdstippen de balie en wijst bibliotheekgebruikers de weg doorheen de collectie.

• Je staat in voor de goede werking van de bibliotheekruimtes om zo een optimale studie-, werk- en onderzoeksomgeving te creëren. 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de collectie. Je brengt eigen suggesties aan en verwerkt aankoopsuggesties van collega’s. Je staat in voor de catalografie van boeken en materialen waarbij je metadata over de bronnen invoert met behulp van de bibliotheeksoftware. Zo waarborg je het behoud en de ontsluiting van deze fysieke en digitale informatiebronnen.

• Je ondersteunt de digitalisering van de collectie door onderzoek naar e-bronnen en ontsluitingsmogelijkheden. 

• Je weet wat er leeft binnen de opleidingen en reikt zelf voorstellen aan om de bibliotheekwerking te verbeteren. 

• Je beheert de communicatiekanalen van de bibliotheek om contacten met bezoekers en gebruikers te onderhouden en een vlotte informatiedoorstroming te garanderen.

• Je ondersteunt bij en informeert collega’s over het gebruik van het Asset-systeem. Je bent een eerste aanspreekpunt bij vragen en geeft regelmatig workshops, in het bijzonder wanneer nieuwe diensten toetreden tot het systeem.

• Je geeft regelmatig toelichtingen rond informatievaardigheden en ondersteunt in het kader daarvan studenten bij het zoeken naar en verwerken van informatie en het refereren naar bronnen. Je voorziet samen met je team ook een digitaal aanbod rond informatievaardigheden.  

• Je helpt je collega’s bij het uitvoeren van administratieve taken zoals het verwerken van bestellingen voor de AP-bibliotheken, versturen van herinneringsbrieven, opvolgen verloren boeken…Je volgt deze taken proactief mee op en voert ze uit volgens de afgesproken planning en deadlines.

• Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen of werkgroepen om thema’s binnen jouw expertisedomein verder uit te werken. Je deelt daarbij je kennis om samen tot best practices te komen. 

• Je volgt regelmatig studiedagen, bijscholingen en opleidingen. Je benut en ziet zelf kansen om je te professionaliseren doorheen je loopbaan.

Profiel

Je hebt kennis van zowel fysieke (boeken, tijdschriften) als digitale informatiebronnen (e-books, databanken) en bent op de hoogte van de trends in de bredere informatie- en bibliotheeksector.

Kennis van het Brocade bibliotheeksoftwarepakket is een grote meerwaarde. Je hebt ervaring met de catalografie van fysieke en digitale bronnen of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen.

Je hebt kennis van informatievaardigheden of bent bereid je erin te verdiepen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Nederlands is de voertaal, maar ook in het Engels kan je vlot mensen te woord staan.

Je kan vlot overweg met courante Microsoft 365-toepassingen en je leert snel werken met nieuwe platformen.

Je gaat kritisch om met nieuwe situaties en informatie en kan probleemoplossend denken.

Je hebt een uitgesproken dienstverlenende houding en hecht belang aan een aangenaam werkklimaat.

• Je draagt kwaliteitsvol denken en handelen uit. Je reflecteert kritisch over je eigen werkwijze en  stuurt deze regelmatig bij. Je werkt planmatig en resultaatgericht zowel zelfstandig als in team. 


Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur aangevuld met stage en/of werkervaring in de bredere informatie- en bibliotheeksector. Een diploma Informatie- en bibliotheekwetenschap of Informatiebeheer: Bibliotheek en archief is een meerwaarde.

• Je hebt affiniteit met de hogere onderwijssector en/of de informatie- en bibliotheeksector.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema B11 tot B22

45 vakantiedagen

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussenSalaris


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 50% ten vroegste vanaf 01-09-2023 tot en met 31-12-2023 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming. 

 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 11-06-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij: Van Ballaert Sophia (sophia.vanballaert@ap.be).
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/06/2023

Datum interview: vanaf 19/06/2023

Indiensttreding: 01/09/2023 of aansluitend