MDI-OP-VAC23-009 - Praktijklector/lector IOT development – 70%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
70% (Opdeelbaar)
Duur:

m.i.v. 18-09-2023 of aansluitend tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis

Details

Taakomschrijving

Binnen onze opleidingen Internet of Things en Elektronica-ICT ben jij onze expert in domotica, elektrische installaties, IoT-oplossingen en industriele automatisering. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, de labo’s, projecten en begeleiding van onze studenten.Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 
Naast colleges in dagonderwijs kunnen ook colleges in avondonderwijs georganiseerd worden.


Als praktijklector/lector IOT development zorg je voornamelijk voor:


- Uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals volgende vakken:

• Installatietechnieken. Meer info

• Domotica project. Meer info

• Immotica project. Meer info

• IoT databeheer. Meer info

• IoT project. Meer info

• Digital fundamentals. Meer info

• IoT werkplekleren. Meer info

- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Begeleiden van werkplekleren, stages en studieprojecten

- Begeleiden van bachelorproeven

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg


Profiel

- Je bent bereid te werken in dag- en avondonderwijs.

- Je hebt ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.


- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.


- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.


- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.


- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

Je staat open voor verandering, innovatie en de laatste technologische trends.

- Je kan jouw projectervaring inzetten en hiermee studenten inspireren en coachen.

- Je kan op een praktijkgerichte manier lesgeven aan studenten.


 


Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Bachelor in Elektronica-ICT of Elektromechanica, Master in de ingenieurswetenschappen: Elektronica-ICT of Elektromechanica.

Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.


Aanbod

Onze troeven

een loon op basis van barema 316 of barema 502

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussen


Salaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 30% (Opdeelbaar) ten vroegste vanaf 18-09-2023 tot en met 15-09-2024 met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming. Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% (Opdeelbaar) ten vroegste vanaf 18-09-2023 tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis.


Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502# of http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316#). Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen


Wijze van solliciteren 

Tot en met 11-06-2023  kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 


Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Dit interview vindt overdag plaats op 23-06-2023. Gelieve deze dag alvast te reserveren in je agenda. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Masset Yves (yves.masset@ap.be). 

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/06/2023

Datum interview: vanaf 14/06/2023

Indiensttreding: 18/09/2023 of aansluitend