IO-OP-VAC23-009 - (Praktijk)lector Landmeter expert – 50%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50% (Opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 18-09-2023 of aansluitend tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis
Details

Taakomschrijving

Binnen onze opleidingen vastgoed ben jij onze expert in landmeten. Je hebt ervaring met afpaling en met juridische opzoekingen. Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, de labo’s, projecten en begeleiding van onze studenten. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Naast colleges in dagonderwijs kan er na wederzijds overleg ook avondonderwijs gegeven worden.


Als praktijklector/lector Landmeter expert zorg je voornamelijk voor:

- Uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals volgende vakken:

- Juridisch meten en Organisatie van het beroep 5. Meer info  

- Topometrie 3. Meer info

- Bachelorproef landmeten 5+6. Meer info

- Stage landmeten 6. Meer info

- Landmeetproject4. Meer info

- Internationaal eindproject 5+6. Meer info 

- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Begeleiden van werkplekleren, stages en studieprojecten

- Begeleiden van bachelorproeven

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg


Profiel

- Je bent bereid te werken in dag- en avondonderwijs.

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.


Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Bachelor Vastgoed afstudeerrichting Landmeten, Master bouwkunde afstudeerrichting landmeten.

- Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector. Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent een landmeter-expert met LAN nummer.

Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.

- Je hebt (bij voorkeur) 3 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld. 


Aanbod

Onze troeven

een loon op basis van barema 316 of barema 502

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussen


Salaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% (Opdeelbaar) ten vroegste vanaf 18-09-2023 tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis.


Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502# of http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316#).


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 AntwerpenWijze van solliciteren


Tot en met 11-06-2023 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 


Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Faid Mounia (mounia.faid@ap.be).

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/06/2023

Datum interview: vanaf 14/06/2023

Indiensttreding: 18/09/2023 of aansluitend