IO-OP-VAC23-008 - Praktijklector/lector Veiligheid en welzijn, VCA – 10%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
10% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 18-09-2023 of aansluitend tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis.
Details

Taakomschrijving

Binnen onze opleiding Werforganisatie ben jij onze expert in veiligheid op de bouwwerf en VCA . Je werkt nauw samen met je collega’s en organiseert in afstemming met hen de lessen, de labo’s, projecten en begeleiding van onze studenten. Naast je lesopdracht kan je ook ingeschakeld worden in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Naast colleges in dagonderwijs kan er na wederzijds overleg ook avondonderwijs gegeven worden.


Als praktijklector/lector Veiligheid en welzijn, VCA zorg je voornamelijk voor:


- Uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals volgende vakken:

- Veiligheid en welzijn 1: meer info 

- Veiligheid en welzijn 2: meer info 

- Voorbereiden van colleges en begeleiding

- Evalueren van studenten

- Deelnemen aan vak- en opleidingsgerichte vergaderingen

- Ontwikkelen van nieuw studiemateriaal

- Begeleiden van werkplekleren, stages en studieprojecten

- Inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen)

- Verzorgen van infoactiviteiten

- Bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg


Profiel

- Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.

In onze hogeschool ben je nooit uitgeleerd. Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.

- Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een zeer divers studentenpubliek te doceren.

Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.

Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.


Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Burgerlijk Ingenieur- Architect of Bouwkundig Ingenieur.

- Je bent bij voorkeur in het bezit van het getuigschrift Preventieadviseur niveau I en het g
etuigschrift Veiligheidscoördinator niveau A. 

- Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid is geen must maar wel een pluspunt.


Aanbod

Onze troeven

een loon op basis van barema 316 of barema 502

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussen


Salaris

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 10% (Opdeelbaar) ten vroegste vanaf 18-09-2023 tot en met 15-09-2024 of bij terugkeer van de titularis.


Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502# of http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316#).


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 AntwerpenWijze van solliciteren

Tot en met 11-06-2023  kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 


Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Dit interview vindt overdag plaats op 26-06-2023. De tweede selectieronde zal overdag doorgaan op 06-07-2023. Gelieve deze data alvast te reserveren in je agenda.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Faid Mounia (mounia.faid@ap.be).

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel OP
E-mail: werving.op@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/06/2023

Datum interview: vanaf 14/06/2023

Indiensttreding: 18/09/2023 of aansluitend