KCA-ATP-VAC23-021 - Marketing- en communicatieverantwoordelijke School of Arts – 80%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023.
Details

Taakomschrijving

Om de werking en het studieaanbod van de Schools of Arts verder uit te dragen naar de verschillende doelgroepen, gaan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen op zoek naar een Marketing- en communicatieverantwoordelijke.  Als Marketing- en communicatieverantwoordelijke voor de Schools of Arts sta je in voor het uitdragen van het aanbod van de Schools of Arts, voornamelijk met het oog op het aantrekken van nieuwe kandidaat-studenten en het ontwikkelen en in de verf zetten van de eigen culturele werking, niet alleen binnen de Schools of Arts en de AP Hogeschool zelf maar ook daarbuiten, al dan niet in samenwerking met externe partners. Je bent een onmisbare schakel binnen de communicatieteams van zowel het Koninklijk Conservatorium Antwerpen als de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en verbindt de beide kunstscholen met elkaar en met AP Hogeschool. 

 

Takenpakket:

- Je ontwikkelt en verstrekt de promotieacties van de Schools of Arts online en offline. Je plant gerichte online campagnes via bestaande en nieuwe kanalen. Je bouwt een database uit voor online promotieacties die leiden tot nieuwe leads. Je neemt het voortouw bij de verdeling van de communicatie via affichage- en distributienetwerken zowel intra als extra muros. Naast de gekende commerciële netwerken, bouw je ook gepersonaliseerde netwerken uit die zinvol zijn voor de beide Schools of Arts. 

- Je ontwikkelt en verstrekt de rekrutering van kandidaat-studenten bij de Schools of Arts. Je weet hoe je de kandidaat-studenten uit binnen- en buitenland kunt bereiken en zorgt ervoor dat ze kennis maken met het onderwijsaanbod van de Schools of Arts. 

- Je neemt het voortouw in de planning van marketingacties, online en offline. Je zoekt naar synergieën tussen beide scholen zonder daarbij hun eigenheid uit het oog te verliezen. Je baseert je aanpak op de te bereiken doelgroep(en): kandidaat-studenten, studenten, professionele (podium)kunstenaars, fans … Je bent een scherpschutter bij het inzetten van je marketingkanalen met het oog op leadgeneratie (kandidaat-studenten). 

- Je vormt de brug tussen de AP Hogeschool en de Schools of Arts en met externe partners. Je pakt de initiatieven (studie-informatiedagen, Opendeurdagen, Noorderlicht, Nieuwjaarsconcert...) in samenwerking met AP aan, werkt ze uit en volgt ze op. Je vertegenwoordigt mee de Schools of Arts op onderwijsbeurzen. Je verzorgt informatiedoorstroming in beide richtingen. 

- Je bouwt duurzame relaties met lokale en internationale stakeholders, meer specifiek in het kader van sociaal-artistieke projecten met externe partners. 

- Je laat je inspireren door de artistieke projecten om bruggen te bouwen naar de lokale gemeenschap en andere professionele sectoren.

- Je volgt specifieke projecten op van planning en organisatie tot uitvoering en communicatie, steeds met respect voor de artistieke authenticiteit van het project zonder de marketingdoelen uit het oog te verliezen.

- Je rapporteert met betrekking tot marketingacties, leadgeneratie, performantie website & andere kanalen. Je houdt de vinger aan de pols: je meet de impact van je acties, stuurt bij op basis van resultaten en houdt het communicatieteam en de directie op de hoogte.  

- Je werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Samen met alle betrokken partijen, coördineer je samen met een externe consultant het onderzoek naar een nieuwe website.

Profiel

- Je hebt een achtergrond in publiekswerking/digitale marketing/kunst & cultuur of je kunt andere relevante ervaring aantonen.

- Je kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands en in het Engels.

- Je bent een goede organisator die nauwe contacten onderhoudt met het werkveld en met een uitgebreid netwerk aan maatschappelijke partners uit de sociaal-artistieke sector.

- Je hebt ervaring met social advertising en social media marketing.

- Je kunt aan de slag met een CMS-systeem zoals Drupal.

- Een basiskennis InDesign, Photoshop of Illustrator is een plus.

- Je neemt initiatief en draagt de verantwoordelijkheid over je eigen projecten. Maar je bent ook geen einzelgänger. Je onderschrijft onze missie en visie en je werkt constructief samen. 

- Je werkt steeds klantgericht. Je kan interne (bv. studenten, collega's) en externe (bv. pers en relaties) belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, ondersteunen en raad geven. Je deelt opvattingen op een open manier met anderen en nodigt hen ertoe uit hetzelfde te doen. 

- Je werkt planmatig en resultaatsgericht.  Je bent organisatorisch sterk, creatief en praktisch ingesteld.  Je hebt oog voor detail.

- Je hebt affiniteit met de (podium)kunsten en het sociaal-artistieke werkveld.

- Je bent stressbestendig en flexibel (bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk). - Je bent in staat om een verscheidenheid aan taken uit te voeren op een flexibele en enthousiaste manier.

- Je houdt van een job met afwisseling: je werkt voor twee Schools of Arts met een gemeenschappelijk doel maar met een verschillend profiel, verschillende werking en eigen projecten.

- Je handelt steeds consequent en integer. 

- Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. 

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in Marketing en/of Communicatie.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023 (of bij terugkeer van de titularis).  Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 30% m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen en campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 12-02-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Stefaan De Ruyck (stefaan.deruyck@ap.be) of Johan Pas (johan.pas@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/02/2023

Datum interview: ten vroegste vanaf 15/02/2023

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 01/03/2023