KCA-ATP-VAC22-020 - Stafmedewerker communicatie artistiek onderzoek – 50%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 27-02-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen zorg je voor het communiceren van onderzoeksactiviteiten. Je maakt deel uit van het communicatieteam van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en van de verschillende werkgroepen m.b.t. onderzoek, communicatie en presentatie. 



Je staat onder andere in voor:

- het mee vormgeven en uitwerken van het communicatieplan op vlak van onderzoek en het vertalen hiervan naar concrete acties op maat van de doelgroepen. Je coördineert de communicatie van de onderzoeksactiviteiten en onderzoeksgroepen, zorgt voor de redactie, eindredactie, publicatie van teksten voor diverse lezers, via diverse distributiekanalen. Je onderhoudt de relaties met de pers. 

- het opvolgen van communicatie-opdrachten om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan de studenten, onderzoekers en het werkveld van de School of Arts. Je zorgt voor de redactie van het jaarlijks inhoudelijk verslag onderzoek. Je zorgt, in nauw overleg met de redactieraad en hoofdredactie, mee voor de communicatie van het publicatieplatform FORUM+, de distributie van publicaties en de ontwikkeling van een publicatiebeleid. Je communiceert evenementen zoals het onderzoeksfestival ARTICULATE en onderzoeksgebonden activiteiten zoals concerten, voorstellingen, congressen en symposia. Je beheert de online community rond artistiek onderzoek en beheert van de eigen communicatiekanalen, en bent het eerste online aanspreekpunt.  Je staat in voor het actualiseren van de website van de Schools of Arts op vlak van onderzoek (www.ap- arts.be/over-onderzoek) in het Nederlands en Engels, het aanmaken van de nieuwsberichten en het beheer van de online kalender. 

- het fungeren als communicatie-aanspreekpunt voor de communicatieacties gelinkt aan het onderzoek binnen de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je adviseert en ondersteunt het diensthoofd onderzoek, de onderzoeksgroepen en de onderzoekers op vlak van communicatie. Je maakt deel uit van het onderzoeksteam en volgt alle onderzoeksgebonden activiteiten binnen de School of Arts nauwgezet op vanuit communicatie-oogpunt. Je bent betrokken bij de communicatie binnen samenwerkingsverbanden met externe partners en werkt samen met fotografen, videasten, vormgevers, drukkerijen en andere leveranciers. Je verzorgt de inventarisatie en actualisatie van de adresbestanden met de lokale, nationale en internationale pers-, media- en werkveldcontacten van het onderzoek binnen de school of arts. 

- het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen communicatieopdrachten. Je volgt eveneens de evoluties en ontwikkelingen binnen onderzoek en kunsten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van afspraken binnen de School of Arts en de AP Hogeschool.

Profiel

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in een communicatiefunctie en hebt een oprechte bewondering en interesse voor onderzoek in de kunsten.

- Je hanteert een vlotte pen en bent redactioneel sterk. 

- Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

- Je bent vertrouwd met SEO en content marketing. 

- Je kan bij voorkeur overweg met softwarepakketten zoals InDesign en Photoshop of Illustrator. 

- Je bent stressbestendig en flexibel (bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk). 

- Je werkt planmatig en resultaatsgericht. Je bent organisatorisch sterk, creatief en praktisch ingesteld. 

- Je neemt initiatief en draagt de verantwoordelijkheid over je eigen projecten. Maar je bent ook geen einzelgänger. Je onderschrijft onze missie en visie en je werkt constructief samen. 

- Je werkt steeds klantgericht. Je kan interne (bv. studenten, collega's) en externe (bv. pers en relaties) belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, ondersteunen en raad geven. Je deelt opvattingen op een open manier met anderen en nodigt hen ertoe uit hetzelfde te doen. 

- Je handelt steeds consequent en integer. 

- Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. 

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in communicatie of in een kunstengerelateerde richting.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 27-02-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Wijze van solliciteren

Tot en met 05-02-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Kevin Voets (kevin.voets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/02/2023

Datum interview: vanaf 13/02/2023

Indiensttreding: 27/02/2023 of aansluitend