IO-OP-VAC23-002 - lector Onderzoekscoördinator Duurzame Industrie en Omgeving – 50%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 06-03-2023 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Wil je bijdragen aan een welvarende en duurzame toekomst? Krijg je het warm van thema’s als energietransitie, circulariteit en duurzame industrie? Heb je ervaring met (praktijkgericht) onderzoek of innovatie? En vind je het leuk daarin lijnen uit te zetten en een groep onderzoekers te coachen? Dan is deze job bij het departement Industrie & Omgeving van de AP Hogeschool echt iets voor jou! Als onderzoekscoördinator Duurzame Industrie en Omgeving sta je onder andere in voor: • de koers van de onderzoeksgroep, die je bepaalt in samenspraak met externe partners en het beleidsteam van AP; 

• het schrijven van een meerjarenplan waarin je deze koers concretiseert in onderzoekslijnen- en projecten; 

• het coachen van de onderzoekers in de onderzoeksgroep bij de realisatie van dit plan; 

• het bouwen van bruggen tussen de onderzoeksgroep en de opleidingen, het werkveld en de hogeschool. De functie is combineerbaar met een rol als onderzoeker in de onderzoeksgroep, waardoor de opdracht groter kan worden dan 50%.


Profiel

Je hebt aantoonbare affiniteit met duurzaamheid. 

Je hebt ervaring met praktijkgericht onderzoek.

Je hebt affiniteit met techniek, ook als je zelf geen techneut bent.

Je kunt goed presenteren, schrijven en spreken. 

Je kunt lijnen uitzetten, maar ook luisteren en bijsturen waar nodig.  

Je werkt georganiseerd en planmatig.

Je bent een netwerker. 


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% (Opdeelbaar) m.i.v. 06-03-2023 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 31-12-2023kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding: Onderzoek (Dagonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Gooskens Geert (geert.gooskens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2023

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 30/01/2023

Indiensttreding: m.i.v. 06/03/2023 of aansluitend