OD-ATP-VAC23-002 - Medewerker opleidingen Veiligheidsinstituut – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Onderzoek en Dienstverlening
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 20-02-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Het Veiligheidsinstituut (VI) is het kenniscentrum welzijn op het werk en maakt deel uit van de AP Hogeschool, directie Onderzoek en Dienstverlening.

Bijdragen tot een meer duurzame werk- en leefwereld is ons doel. We doen dit via het professionaliseren, sensibiliseren en ondersteunen van mensen in organisaties en zetten hierbij volop in op praktijk en preventiebeleving.

Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis bouwen we mee aan een actief netwerk en verbinden zo mensen in organisaties tot meer welzijn. Voor dit netwerk zijn we een onderzoekspartner die in co-creatie met het werkveld zorgt voor praktijkgerichte innovaties.

Zelf voegen we de daad bij het woord en stellen vol overtuiging het welzijn van klanten en medewerkers voorop.

Momenteel telt het VI 17 medewerkers.

Als medewerker opleidingen komt je terecht binnen het team opleidingen. Dit team bestaat uit verschillende profielen (docenten, administratieve krachten, adviseurs) die elk binnen hun eigen functie de meerwaarde van een veilige werkomgeving in de verf zetten. Grofweg kan je hun opdrachten als volgt indelen:   

• het inrichten van diverse opleidingen i.v.m. welzijn op het werk, zowel in- als extern

• het examineren van basisveiligheid VCA en VOL/VIL VCA

• het organiseren van groepsbezoeken in de didactische ruimte

• het organiseren van studiemomenten en bijscholingen

Samen een opleiding (studiemoment, groepsbezoek, …) van A tot Z organiseren én tot een goed einde brengen, met enthousiaste deelnemers, is het streefdoel van dit team. 

Bijkomende informatie over de activiteiten kan je terugvinden op:  

https://www.ap.be/veiligheidsinstituut

Je staat onder andere in voor:

Werk je graag met mensen? Hou je van plannen en organiseren? Hou je van efficiëntie en durf je kritisch te kijken naar situaties? Ben jij een administratieve duizendpoot? Dan ben jij de collega die we zoeken. 

Als stafmedewerker opleidingen zorg je in de eerste plaats voor een vlotte organisatie (voor en achter de schermen) van de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2. Deze opleiding loopt over een kalenderjaar en wordt 3x/jaar opgestart.

Je bent de contactpersoon (brugfunctie) tussen het VI en onze klanten/cursisten en een 30-tal interne en externe docenten. Jaarlijks volgen ongeveer 100 personen deze opleiding; zij zijn afkomstig uit bedrijven en organisaties gevestigd in gans Vlaanderen. Je voorziet hen van de nodige informatie en beantwoordt hun vragen op een professionele, kwaliteitsvolle en efficiënte manier.

Binnen deze functie worden je talenten als volgt aangesproken: 

- administratieve duizendpoot: je zorgt ervoor dat de opleiding vlot verloopt, van het reserveren van lokalen over praktische afspraken met docenten tot het opvolgen van de resultaten van deelnemers en het actualiseren van procedures en lesmateriaal. Je houdt het overzicht bij complexe taken en weet de juiste prioriteiten te leggen;

- werken met mensen: je bent het aanspreekpunt voor docenten en cursisten en geeft hen de nodige informatie opdat ze zich correct kunnen voorbereiden/organiseren. Je bent niet bang om voor een groep te spreken. Je communiceert helder en proactief, en draagt daardoor bij aan ons open en warm huis;

- efficiëntie: je werkt mee aan de optimalisatie van ICT-platformen met als doel de administratieve werklast te verlichten;

- je volgt de evoluties en ontwikkelingen op binnen het domein welzijn op het werk en stuurt op basis hiervan het programma;

- je biedt algemene ondersteuning bij andere activiteiten (bv. bijscholingen, Congres Navorming) en zorgt voor mee voor permanentie;

- je werkt mee aan dienstgerelateerde projecten om de resultaten van de dienst te bereiken (bv. kwaliteitsbeleid, dienstverlening, communicatie, netwerken …).

Profiel

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

- Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij frustratie of druk.

- Je durft initiatief te nemen en bewaakt je eigen voortgang. 

- Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen (cursisten, externe docenten, collega’s, …) zowel mondeling als schriftelijk.

- Je kan zowel in team als zelfstandig werken en gaat regelmatig in overleg. 

- Je hebt het inlevingsvermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van medewerkers, collega’s, klanten, …

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

- Je hebt kennis m.b.t. Welzijn op het Werk.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 20-02-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% m.i.v. 20-02-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-02-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Henderieckx Stefaan (stefaan.henderieckx@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/02/2023

Datum interview: vanaf 08/02/2023

Indiensttreding: 20/02/2023 of aansluitend