PAT-ATP-VAC22-044 - Adviseur technieken: architect of projectingenieur – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
van zodra een geschikte kandidaat werd gevonden t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten ben je als deskundige verantwoordelijk voor de opvolging van het onderhoud van de gebouwen, met een focus op de technische installaties (HVAC, liften, elektriciteit, sanitair, energie, beveiliging…). Ook de vernieuwing van technische installaties binnen de campussen van AP hogeschool, behoort tot je domein. • Je bent deskundige met betrekking tot technische installaties en draagt bij aan een kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten.

• Je superviseert het up-to-date houden van de technische installaties (onderhoud) en begeleidt de vernieuwingen in het kader van nieuwbouw en renovaties.

• Je plant de keuringen en onderhoudsacties in van de technische installaties en neemt de nodige maatregelen bij gebreken.

• Je onderzoekt mogelijke optimalisaties van het energieverbruik. 

• In het kader van de aankoopprocedure zal je technische bestekken opstellen en beoordelen binnen je vakgebied.

• Je handelt klantgericht en draagt bij aan de optimalisatie van het gebouwbeheersysteem om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.

• Je onderzoekt complexe cases, zoekt proactief oplossingen voor onverwachte problemen en communiceert over dit alles tijdig naar collega’s en externe partners op een efficiënte en transparante manier. 

• Je neemt actief deel aan het patrimoniumoverleg, werkt constructief mee aan oplossingen en neemt de nodige acties.

• Je ontwikkelt en actualiseert mee processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen opdrachten.

• Je ziet toe op de accuraatheid van de gebruikte databanken en digitale plannen, in overleg met de collega’s.

• Je bent mee met de laatste evoluties en ontwikkelingen binnen het technisch gebouwenbeheer en past deze toe in je vakgebied.

Profiel

• Je hebt kennis van Autocad en kennis van gebouwbeheersystemen is een meerwaarde. 

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je kan ideeën en plannen omzetten naar gestructureerde nota's, koppelt tijdig naar collega's terug en weet zowel specialisten in gebouwbeheer als leken uitleg te geven over dossiers en de software. 

• Je geeft gericht advies aan anderen binnen de organisatie en bouwt een vertrouwensrelatie met hen uit o.b.v. eigen expertise. 

• Je hebt goede organisatorische vaardigheden. Je werkt ook uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail. 

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Je werkt in hoofdzaak volgens een vaste uurregeling, maar bent bereid in geval van urgenties ook ’s avonds of in het weekend te werken.

• Verder kan je vlot overweg met MS Office toepassingen en databanken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde opleiding

• Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring in onderhoud of projecten in het domein technieken (HVAC, liften, elektriciteit, sanitair, energie, beveiliging, …)

Aanbod


• verloning volgens barema’s hoger onderwijs


• aanwerving als ambtenaar met mogelijkheid tot benoeming


• 45 vakantiedagen


• hospitalisatieverzekering

• laptop en internetvergoeding

• gsm en abonnement


• groeipad: A11-A12-A21-A22Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 
Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Deze  blijft open staan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Dirk De Cuyper (dirk.decuyper@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2023

Datum interview: ten vroegste vanaf 13/02/2023

Indiensttreding: 01/03/2023 of aansluitend