PAT-ATP-VAC22-042 - Medewerker technieken – 100%
Betrekking
Functie:
Technisch Medewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
van zodra een geschikte kandidaat werd gevonden t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je doet het technisch onderhoud en technische herstellingen van o.a. gebouwen, aanhorigheden, installaties en domein-specifieke installaties binnen de hogeschool, om zo studenten en personeelsleden van een kwalitatieve, goed onderhouden, veilige en professionele omgeving te voorzien.Je staat onder andere in voor:

• algemene onderhoudswerken aan de hogeschoolgebouwen. Je doet aanpassingen en herstellingswerkzaamheden aan elektrische borden en toestellen, vervangt defecte lampen, lichtarmaturen, stopcontacten en indien nodig, plaats je er nieuwe bij.  Je voert kleine sanitaire herstellingen uit: onder andere lekkende kranen en ontstoppen van toiletten. Je herstelt meubilair, deuren en sloten. 

• het bepalen van noodzakelijke en de meest geschikte materialen voor aanpassings-, onderhouds- en herstellingswerken aan o.a. gebouwen en didactische uitrustingen van de opleidingen. Je neemt bestelde materialen in ontvangst of haalt deze op bij leveranciers indien dringend of noodzakelijk.

• de opvolging van uitgevoerde onderhouds- en aanpassingswerken door derden. Je signaleert uit te besteden werkzaamheden. Ook voer je de algemene controle of, onder delegatie, eindcontrole uit van werken op de campus.

• logistieke ondersteuning aan andere teams, studenten, personeel en soms bij projecten. Je transporteert items (promotiemateriaal, materiaal voor de studenten), verhuist materiaal en meubilair, bouwt tentoonstellingen beurs- en didactische standen op ...

• het kennen en toepassen van veiligheidsnormen. Je draagt beschermingskledij en volgt de geldende ergonomische richtlijnen. Je leeft de veiligheidsinstructies van gebruikte producten na en ook de regels en procedures die door de hogeschool zijn vooropgesteld.

• de opvolging van nieuwe technische installaties en veiligheidsnormen. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega’s en externe partners. 

Profiel

• Je beschikt over het gepaste diploma of attesten (een certificaat BA4 of BA5) om te werken aan elektrische installaties of bent bereid dit op zeer korte termijn te behalen.

• Je kan met basis-software zoals Outlook en Word werken.

• Je staat in voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening.

• Je kennis van het Nederlands is voldoende om technische handleidingen en documentatie te begrijpen.

• Je werkt voornamelijk volgens een vaste uurregeling, maar bent bereid om bij urgenties ook ’s avonds of op zaterdag te werken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar werkervaring. 

• Je bezit een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in elektriciteit, loodgieterij of schrijnwerkerij.

Aanbod


• verloning volgens barema’s hoger onderwijs


• 45 vakantiedagen


• hospitalisatieverzekering

• internetvergoeding 20 euro/maand

• groeipad: C11-C12-C21

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen
Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.
Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 2.1 (barema 577 - C11), salarisschaal 2.2 (barema 578 - C12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Meerdere campussen van AP Hogeschool.Wijze van solliciteren

Deze vacature blijft open staan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Dirk De Cuyper (dirk.decuyper@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2023

Datum interview: in functie van ontvangen kandidaturen

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 01/03/2023 of aansluitend