ICT-ATP-VAC22-010 - IT servicedesk coach – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie ICT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Als rechterhand van de IT service desk coördinator help je een team van 18 IT servicedesk medewerkers bij het oplossen van IT problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Je gaat daarbij na of het probleem in kwestie in de toekomst met het juiste advies en de juiste richtlijnen wel door de servicedesk medewerker kan opgelost worden. Je verzamelt daarvoor documentatie en overlegt met andere diensten en IT experten en formuleert voorstellen voor uniforme procedures die je na overleg met de IT service desk coördinator verder uitrolt.Taken

• Je bepaalt de prioriteit van inkomende tickets, volgens impact en belangrijkheid.

• Je omschrijft welke stappen er zijn in een proces en wat door wie wordt gedaan. 

• Je geeft opleidingen aan IT servicedesk medewerkers m.b.t. nieuwe technologieën en eventuele wijzigingen in wetgeving (bv. GDPR).

• Je ontwikkelt processen voor problemen die niet onder de verantwoordelijkheid van de ICT-dienst vallen. Je stuurt interne klanten door naar o.a. het onthaal, studentensecretariaten of facility.

• Je breidt de kennisdatabank uit, zowel intern als extern. Zo wissel je ervaring en kennis uit met collega's en gebruikers, waardoor de efficiëntie van de ICT-dienst verhoogt en de werklast daalt.

 

Profiel

• Je hebt aantoonbare ervaring in de ICT-wereld en bent bekend met het vakjargon. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitschrijven en actualiseren van processen.

• Je hebt interesse en achtergrond in een brede waaier aan ICT-platformen. Je hebt ervaring met een Windows-serveromgeving, virtualisatie, printing, deployment, Office 365 en een basiskennis van netwerken. 

• Je bent vooral heel gedreven om bij te leren en pikt snel nieuwe dingen op. 

• Je bent sterk in communicatie: schriftelijk en mondeling, naar een divers publiek, on- en offline. 

• Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t. je werkwijze probleemloos te verwerken. 

• Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken. 

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 

• Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Joris Van der Schoot (joris.vanderschoot@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 14/12/2022

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 09/01/2023