ICT-ATP-VAC22-009 - Programmeur analist (Master) – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie ICT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een interessante en maatschappelijk zeer relevante sector? Heb je voeling en/of interesse voor hoger onderwijs? Zoek je naar een dynamische omgeving met een goede work/life balance? Lees dan zeker hieronder verder.Binnen de ICT-afdeling van AP Hogeschool zijn we op zoek naar een programmeur-analist voor de verdere ontwikkeling van ons digitaal portfolio. Samen met je collega’s van het Applicatie Team sta je in voor de ontwikkeling en het onderhoud van bestaande en toekomstige applicaties ter ondersteuning van onze lectoren, studenten en administratie. Je komt terecht in een team van 5 programmeurs en rapporteert aan het diensthoofd Applicaties. In dit team krijg je de kans om zelfstandig aan projecten te werken terwijl je ondersteund wordt door het team. Initiatief en creativiteit worden in onze omgeving aangemoedigd en op prijs gesteld.Als adviseur word je geacht op regelmatige basis samen met het diensthoofd applicaties en de technisch beleidsadviseur te sparren over vraagstukken die vallen binnen het domein van softwareontwikkeling. Je bent in staat om zelfstandig projecten te trekken en het schrikt je niet af om de leiding te nemen in gesprekken met interne en externe stakeholders. 

Profiel

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

- Je hecht belang aan kwaliteit doorheen de hele application lifecycle en het principe ‘secure by design’ is je niet onbekend.

- Je hebt ervaring met projectopvolging en kan ook meepraten over beleidsmatige aspecten.

- Je communiceert vlot en klantgericht met gebruikers en partners.

- Je beheerst de Engelse taal voldoende om het te lezen, schrijven en spreken.

- Je neemt pragmatische beslissingen en hebt oog voor ‘the bigger picture’.

- Levenslang leren is jou niet onbekend, je staat open om te blijven evolueren en (proactief) bij te leren in functie van vernieuwingen binnen de ICT-wereld.

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je kan je verplaatsen in de situatie van de eindgebruiker/klant.

- Ervaring in agile software-projecten is een pluspunt.

- Vertrouwdheid met de werking van een hogeschool is een pluspunt.

- Je hebt kennis van minstens één van onderstaande technologieën (meer dan één is een plus!):

. PHP

. NET Core 

. Angular Framework

. HTML, CSS,& Javascript

- Kennis van onderstaande technologieën strekken tot aanbeveling:

. Azure:  OpenID Connect, Logic Apps & Functions

. React / Vue / Blazer

. Node.JS

. Drupal / WordPress

. Docker

. Git /  Gitlab

. UML / BPMN / ERD

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) en salarisschaal 6.3 (barema 587 - A21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Joris Van der Schoot (joris.vanderschoot@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 14/12/2022

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 09/01/2023