AD-ATP-VAC22-005 - Stafmedewerker kwaliteitsmonitoring – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Algemeen Directeur
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Ben jij iemand die voeling heeft met het hoger onderwijs? Heeft kwaliteitsmonitoring en -evaluatie geen geheimen voor jou? Wil je graag meewerken aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen? En kan jij je ook vinden in de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou. 

Als stafmedewerker maak je deel uit van de dienst Kwaliteit, Planning en Organisatie en draag je bij aan de verdere groei en ontwikkeling van de hogeschool en haar opleidingsaanbod. 

Je staat in voor het uitwerken en implementeren van processen, procedures, documenten en richtlijnen in functie van de kwaliteitsborging van de AP-opleidingen in eigen regie.

Je ontwikkelt en beheert de nodige monitoring- en evaluatietools (bevragingen, evaluatieformulieren, databank,…) en feedbackkanalen (schriftelijke rapportering, mondelinge terugkoppeling, …) en stuurt bij o.b.v. evoluties en trends in kwaliteitsmonitoring en –evaluatie en/of wijzigingen van interne of decretale richtlijnen.

Je analyseert en trekt objectieve conclusies en communiceert de resultaten naar de verschillende belanghebbenden (o.a. opleidingsverantwoordelijken, departementshoofden, Directie Onderwijs en Student,…). Je verstrekt publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen en volgt de verbetertrajecten van de opleidingen op.

Complexe dossiers signaleer en bespreek je met je leidinggevende en tijdens het teamoverleg.

Profiel

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het werkveld en/of ervaring met het Hoger (Beroeps)Onderwijs.

• Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement.

• Je hebt notie van projectmanagement en werkt planmatig. 

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma’s.Je beschikt over de volgende competenties:

• analytisch en kritisch; je bent goed in het analyseren van data en informatie en kijkt kritisch naar processen en kan dit vertalen in mogelijke verbetertrajecten.

• planmatig; plannen en coördineren zit in je bloed. Je ontwikkelt samen met je collega's van de dienst Kwaliteit, Planning en Organisatie een geharmoniseerde systematiek voor de kwaliteitsborging van opleidingen in eigen regie.

• communicatief; je bent een stevige gesprekspartner die informatie vanuit diverse bronnen kan doorgronden, kan luisteren naar alle betrokkenen en ook zelf helder communiceert. Daarnaast ben je een bruggenbouwer en netwerker. Je bouwt en onderhoudt zowel intern als extern een stevig netwerk uit waardoor je draagvlak creëert. Hierbij ben je open waar het kan en discreet waar het moet, integer, creatief en kwaliteitsgericht.

• samenwerken; je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen, maar je kan zelfstandig je doelen bepalen.

• betrouwbaar en respectvol; je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. 

• flexibel en stressbestendig; omgaan met veranderende omgevingen, weerstand en deadlines schrikt jou niet af.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 11-12-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Liene Geeraerts (liene.geeraerts@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/12/2022

Datum interview: 15/12/2022 tussen 13 en 18 uur

Indiensttreding: m.i.v. 09/01/2023