KAA-OP-VAC22-001 - Gastprofessor Juweelgeschiedenis – 7.6 u/week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
7.6u/week
Duur:
m.i.v. 01-02-2023 of aansluitend t.e.m. 17-09-2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.


Als Gastprofessor Juweelgeschiedenis zorg je voornamelijk voor: 


- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- alle lesuren zijn gegroepeerd in semester 2, dit betekent 6 lesuren per week;

- je volgt doorheen het jaar een thuisopdracht voor de studenten op, en trekt hier enkele contactmomenten voor uit.


Profiel

- Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

- Je weet een divers studentenpopulatie te stimuleren en motiveren.

- Je hebt een grote kennis van het hedendaagse het werkveld ‘Contemporary Jewellery’ en zijn geschiedenis.

- Je weet de student te informeren en inspireren op vlak van tentoonstellingen en andere hedendaagse initiatieven.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur Beeldende Kunsten, richting Juweelontwerp.


- Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Aanbod

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 7.6 u/w m.i.v  of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.  


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.
Wijze van solliciteren 


Tot en met 11-12-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Devos Mariella (mariella.devos@ap.be) of De Ruysser Tine (tine.deruysser@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/12/2022

Datum interview: vanaf 19/12/2022

Indiensttreding: 01/02/2023 of aansluitend