PAT-ATP-VAC22-037 - Technisch teamcoördinator – 100%
Betrekking
Functie:
Technisch teamcoördinator
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 21-11-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023

Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Patrimonium en Faciliteiten sta je in voor de coördinatie, het motiveren en begeleiden van een team van technische en facilitaire medewerkers bij de schoonmaak en het onderhoud van campus Mutsaard. Je voert ook zelf facilitaire en technische taken uit op de campus om de directie Patrimonium en Faciliteiten, de Koninklijke Academie Antwerpen, Universiteit Antwerpen en jouw team te ondersteunen en bij te dragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.


Takenpakket

• Je staat in voor de organisatie en coördinatie van de schoonmaak van campus Mutsaard, in samenwerking met personeelsleden en derden.

• Je volgt de planning op en doet regelmatig een kwaliteitscontrole.

• Je voert technische en logistieke opdrachten uit waarbij je rekening houdt met deadlines, procedures en veiligheidsvoorschriften.

• Je bent het aanspreekpunt voor aannemers en externen (bv. een bewakingsfirma) m.b.t. vragen en instructies.

• Je bestelt het nodige werkmateriaal en schoonmaakproducten en volgt de voorraad op.

• Je bent het aanspreekpunt voor logistieke opdrachten bij tentoonstellingen, evenementen, verhuisopdrachten en examenopstellingen.

• Je organiseert ook het transport van kunstwerken, eindejaarsprojecten, tentoonstellingsmateriaal en materieel in het kader van onderhoud aan de gebouwen.

• Je bent verantwoordelijk voor het signaleren, oplossen en opvolgen van operationele problemen.

• Je ziet toe op correct gebruik van werkmaterieel en de werking van installaties.

• Bij het oplossen van problemen geef je aan teamleden het goede voorbeeld op vlak van milieu-, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften: je draagt beschermingskledij, kijkt hierop toe bij teamleden en handelt volgens de geldende ergonomische richtlijnen.

• Je bent lid van de EHBO-ploeg en de evacuatieploeg: hiervoor volg je af en toe een bijscholing.

• Je coacht, begeleidt en motiveert het schoonmaakpersoneel en overlegt met het technisch personeel.

• Je geeft duidelijke instructies, volgt de werkzaamheden en (ontwikkelings)noden van het team op.

• Je volgt vakantieaanvragen en ziektemeldingen van je teamleden op.


Profiel

• Je bent bereid om een opleiding BA4/BA5 te volgen.

• Je bent in het bezit van een EHBO-attest of bent bereid dit te behalen.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

• Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten door kritisch om te gaan met informatie en beschikbare alternatieven grondig te onderzoeken.

• Beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan. Je bent probleemoplossend, flexibel ingesteld en stressbestendig.

• Werk structureren, d.w.z. prioriteiten voor eigen taken en deze van het team bepalen, uitvoeren en opvolgen. Je bent een technisch all-rounder die deadlines respecteert en bent sterk in planning.

• Mensen aansturen, d.w.z. duidelijke instructies geven aan je team (wie, wat, wanneer).

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's, aannemers en andere partners op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden en raad geven.

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.


Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% ten vroegste vanaf 21-11-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen. 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 09/11/2022

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 21/11/2022