PAT-ATP-VAC22-038 - Expert techniek en gebouwen: facility manager – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
van zodra een geschikte kandidaat werd gevonden t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je begeleidt en ondersteunt, onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten en het diensthoofd Gebouwen, opdrachten met betrekking tot het gebouwenbeheer op campus Spoor Noord. Je garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten door technische installaties, schadedossiers en databanken op te volgen, rekening houdend met de bestaande procedures en wetgeving.


 


• Je staat in voor een optimale technische uitrusting van de gebouwen:

- HVAC

- sanitair

- elektriciteit hoogspanning

- elektriciteit laagspanning

- noodstroom

- (nood)verlichting

- deuren en poorten

- brandbeveiligingssystemen

- toegangscontrole

- liften

- enz.• Je beheert de schadedossiers van deze gebouwen.

• Je coördineert externe leveranciers bij de uitvoering van grote en kleine herstellingen.

• Je zorgt voor de voortgangscontrole, terugkoppeling, het verwerken en bijwerken van veranderingen in elk technisch dossier.

• Je signaleert en bespreekt complexe vragen met je collega's en leidinggevende.

• Je verzamelt en analyseert informatie met het oog op rapportering en verbeteringen.

• Je zorgt via de gebouwbeheersystemen voor de opvolging van de technische installaties.

• Je staat in voor de opvolging van de databanken, het bijhouden van de digitale plannen en voor het vervolledigen van (bouw)technische dossiers, zowel digitaal als fysiek.

• Je volgt de planning op van het gebruikers- en eigenaarsonderhoud en van de wettelijke keuringen.

• Je bent bereid om bij avondonderwijsactiviteiten ook ‘s avonds te werken.

• Je bent het aanspreekpunt voor interne gebruikers m.b.t. het gebouwenbeheer.

• Je informeert en adviseert leveranciers in functie van het gebouwenonderhoud.

• Je volgt recente evoluties binnen gebouwenbeheer en neemt indien nodig, deel aan opleidingen.


Profiel

• Je kan vlot werken met gebruikelijke software zoals MS Office.

• Kennis van Autocad is een extra troef.Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

• integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden.

• adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van Directie Patrimonium en Faciliteiten. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde of elektromechanica-opleiding.


Aanbod

• verloning volgens barema’s hoger onderwijs


• aanwerving als ambtenaar met mogelijkheid tot benoeming


• 45 vakantiedagen


• hospitalisatieverzekering

• laptop en internetvergoeding


• gsm en abonnement

• groeipad: B21-B22-B31-B32


Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-03-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen


Wijze van solliciteren

Deze vacature blijft open staan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2023

Datum interview: ten vroegste vanaf 13/02/2023

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 01/03/2023