GW-ATP-VAC22-041 - Medewerker HR – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Departement Gezondheid & Wetenschappen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 24-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023.
Details

Taakomschrijving

Je staat - onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd beleid en organisatie - in voor het uitvoeren van administratieve en inhoudelijke taken m.b.t. personeel. Je houdt hierbij rekening met afspraken, deadlines en procedures. Je werkt nauw samen met collega's, directie personeel en externe contacten.Je bent binnen het departement het eerste aanspreekpunt voor collega’s op vlak van HR- en personeelszaken.


Je staat onder andere in voor:


• de planning en opvolging van selectie- en wervingsprocedures: van het uitnodigen van de kandidaten tot en met de verslaggeving.

• de informatiedoorstroming van alles wat met personeelszaken en HR te maken heeft.

• het bijhouden en actief communiceren van evoluties en wijzigingen op vlak van HR en personeel.

• de opvolging van afwezigheden en verlofaanvragen.Je denkt ruimer dan je eigen vakgebied en helpt - in overleg met je diensthoofd - ook af en toe andere diensten bij het uitvoeren van specifieke taken.
Profiel

• Je werkt vlot met MS Office.

• Je bent discreet, communicatief, klantgericht en hebt aandacht voor privacyregels.

• Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

• Je hebt (bij voorkeur) relevante ervaring in het werkveld.

• Ervaring met HR-software en/of personeelszaken is een troef, maar geen absolute must.


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 24-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lambrechts Inge (inge.lambrechts@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 12/10/2022

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 24/10/2022