GW-ATP-VAC22-040 - Medewerker financiële administratie – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Departement Gezondheid & Wetenschappen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
mi.v. 24-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt het departement Gezondheid en Wetenschap door bestellingen, financiële administratie en administratieve taken uit te voeren. Je houdt hierbij rekening met afspraken, deadlines en procedures.


Je staat onder andere in voor:


• besteladministratie en financiële administratie

• prijsaanvragen bij leveranciers

• het beheer van samenwerkingsovereenkomsten

• het beantwoorden en doorverwijzen van inkomende vragen via e-mail, intranet, website en telefoon.

Profiel

• Je werkt planmatig, nauwkeurig en resultaatgericht.

• Je kan vlot overweg met MS Office.

• Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

• Je hebt (bij voorkeur) werkervaring in een gelijkaardige functie.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 24-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Der Jeugt Werner (werner.vanderjeugt@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: ten vroegste vanaf 12/10/2022

Indiensttreding: ten vroegste vanaf 24/10/2022