OT-OP-VAC22-011 - praktijklector/lector PAV – 40%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Onderwijs & Training
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
m.i.v. 17 oktober 2022 of aansluitend t.e.m. 17 september 2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven.

Als praktijklector/lector PAV zorg je voornamelijk voor: 

-het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges vakinhoud en vakdidactiek PAV (zowel in dag- als avondonderwijs) ; 

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

-het begeleiden van stages; 

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

-het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

-deelname aan (o.a. vak-, cluster en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

-Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing. 

-Je hanteert hedendaagse informatie– en communicatietechnologie in je onderwijsproces. 

-Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen. 

-Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. 

-Je bent een enthousiaste medewerker. 

-Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren. 

-Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. 

-Je werkt planmatig en resultaatgericht.

-Je hebt ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Je bent bereid om zowel overdag als 's avonds lesopdrachten op te nemen.

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma.

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt minimum 3 jaar ervaring in het hoger onderwijs, je hebt ervaring in secundair onderwijs. 

Je hebt ervaring met/bent bekwaam in het vak PAV.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% (Opdeelbaar) m.i.v.  17-10-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 09-10-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Opleiding

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs  (Dag- en avondonderwijs)

Plaats tewerkstelling

campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Maertens Eva (eva.maertens@ap.be). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), wervingenselectie@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/10/2022

Datum interview: vanaf 13-10-2022

Indiensttreding: 17-10-2022 of aansluitend