MM-ATP-VAC22-016 - Administratief medewerker – 100%
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 10-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

De administratief medewerker binnen het departement Mens & Maatschappij draagt bij tot een vlot lopend onderwijs. Als lid van het team zorg je enerzijds voor de administratieve opvolging van financiële processen zoals onder meer bestelbonnen opstellen en bestellingen plaatsen. Daarnaast bied je backoffice ondersteuning aan onze opleidingen. Hebben cijfers geen geheimen voor jou? Je bent een administratieve krak? Dan ben jij de collega die we zoeken voor het departement Mens & Maatschappij. Je staat onder andere in voor:

De administratieve ondersteuning van de opleidingen 

- verslagen opmaken van vergaderingen en gesprekken

- vlot verloop van de examenperiodes 

* (avond)permanenties voorzien in functie van een goed verloop

* operationele voorbereiding 

- meewerken aan de organisatie van de departementale events zoals infodagen en proclamatiesDe opvolging van financiële processen 

- verwerken van de besteladministratie

* bestelbonnen volgen van opmaak tot bestelling 

* opvragen van offertes bij leveranciers, volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool en rekening houdend met bestaande raam- en onderhoudscontracten

 

Algemene administratieve taken 

- uiteenlopende administratieve taken om bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking van het departement 

- opvolgen van de binnenkomende post via de verschillende kanalen zoals mail, briefwisseling, intranet, … 

- meewerken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening aan studenten, collega’s en partners

Profiel

- Je bent organisatorisch sterk.

- Je kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

- Je werkt met aandacht voor klant, detail en kwaliteit.

- Je hebt zin voor initiatief.

- Je kan een constructief-kritische houding aannemen 

- Je bent leergierig en enthousiast om in de context van een hogeschool te werken.

- Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen; vooral Excel kent voor jou geen geheimen. 

- Je kan je snel inwerken in nieuwe software.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 10-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 02-10-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cock Jill (jill.decock@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/10/2022

Datum interview: vanaf 05/10/2022

Indiensttreding: 10/10/2022 of aansluitend