BR-ATP-VAC22-092 - Stafmedewerker departementale ondersteuning – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 10-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

In samenwerking met het Diensthoofd Beleid en Organisatie van het departement Business en Recht, werk je als stafmedewerker mee aan de operationele uitvoering en beheersing van de organisatie van het departement Business en Recht. Je staat onder andere in voor:

• Je werkt hands on mee aan de organisatie van de departementale events zoals introductiedagen, infodagen, proclamaties, studentenactiviteiten, teambuildings, alumniweek en departementale stagebeurs.

• Je verwerkt een geheel aan samenhangende inhoudelijke en administratieve taken die betrekking hebben op de organisatie van het departement. 

• Je ondersteunt het diensthoofd en departementshoofd tijdens de begrotingsprocessen. 

• Je bent het aanspreekpunt voor departementaal gebonden ICT taken zoals beheer van mappenstructuren en bijwerken van intranet pagina’s. 

• Je werkt nauw samen met de stafmedewerker communicatie in de ontwikkeling van departementale content. 

• Samen met het rooster team en in overleg met de departementale staf organiseer je het inzagerecht. 

• Je bent een aanspreekpunt voor collega's en studenten met praktische vragen.

• Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen de organisatie op, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van interne regelgeving.

Profiel

• Je hebt zin voor initiatief.

• Je kan goed met Microsoft Excel werken. 

• Ervaring met ICT-toepassingen zijn een meerwaarde. 

• Je werkt met aandacht voor klant, detail en kwaliteit

• Je kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

• Je kan zelfstandig en in overleg op zoek naar oplossingen voor vragen en problemen.  

• Je bent organisatorisch sterk en zet je flexibel op naar de betrokken partijen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 10-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 02-10-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/10/2022

Datum interview: vanaf 05/10/2022

Indiensttreding: 10/10/2022 of aansluitend