IO-OP-VAC22-034 - praktijklector/lector landmeten – 25%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25% (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).

Als praktijklector/lector landmeten zorg je voornamelijk voor:

- voorbereiding van de colleges en begeleiding;

- uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- onderzoeksprojecten initiëren of uitwerken;

- ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen.


Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit vakgebied.

Je hanteert hedendaagse informatie– en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.


Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur bachelor Vastgoed afstudeerrichting Landmeten of master bouwkunde afstudeerrichting landmeten.

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent Landmeter-expert en beschikt over een LAN nummer.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimaal 10 jaar aantoonbare praktijkervaring als landmeter.


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 25% (Eventueel opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen


Opleiding: Bachelor in het vastgoed  (Dagonderwijs met eventueel avondonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij van Roon Renske (renske.vanroon@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/01/2023

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 05/10/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend