ICT-ATP-VAC22-002 - IT service desk engineer – 100%
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 03-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Om de groei van de hogeschool te ondersteunen zijn we op zoek naar een gedreven Service Desk Engineer.Onder de verantwoordelijkheid van de IT Service en Incident Manager voer je technisch, project-ondersteunende en logistieke ICT-helpdeskactiviteiten uit. Je draagt zo bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de ICT Service Desk aan studenten en personeel van de hogeschool.Wie zoeken we?

Vanuit een van onze bruisende campussen in hartje Antwerpen, Mechelen of Turnhout bied je, samen met een enthousiast team van collega’s, ICT-ondersteuning voor de eindgebruikers, afhankelijk van jouw kennisniveau en ervaring. De eindgebruikers zijn zowel studenten, (externe) lectoren als administratief personeel en collega’s uit andere ICT-teams.• Je behandelt on-campus of remote issues die via mondelinge, digitale of telefonische weg aangemaakt worden in ons managementsysteem;

• Je bereidt interne projecten voor (hardware/software);

• Je voert reparaties en aanpassingen uit op systemen in ons atelier;

• Je bent bereid om flexibel mee te werken in een af te spreken combinatie van dag- en late uren (tot 21u);

• Je bent mee verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de interne documentatie, de hogeschool-brede IT-kennisdatabank en onze monitoring-systemen.Hiervoor word je goed omringd door een divers en hecht team van interne en externe collega’s die de IT-architectuur door en door kennen.

Wie ben jij?

Jij bent een gedreven ICT-professional die graag eindgebruikers bijstaat bij hun ICT-problemen. Gebruikers helpen en zoeken naar de meest efficiënte oplossing voor een probleem zijn zaken waar je echt content van wordt! Ervaring is een troef, maar de gedrevenheid en de goesting om snel veel bij te leren, je uitgesproken klantgerichtheid en je wil om mee te draaien in een goed geolied team zijn nog veel belangrijker.

Profiel

• Relevante ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen: ITIL, Microsoft en Office 365, Windows Server, Windows client-systemen, Xen/Citrix/VMware/Hyper-V, Active Directory, Exchange Online, SharePoint Online, client-hardware, beamer en A/V-systemen, Antivirus, Anti-spam, Firewalls, VoIP, Networking, Backup.

• Basiskennis van grafische software (Adobe CC), Mac en Linux zijn mooi meegenomen.

• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.

• Je hebt een prima geschreven en gesproken kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels, zodat je steeds vlot en klantgericht kan communiceren met de gebruikers.

• Attesten van ITIL, ICT-gerelateerde bijscholingen, een opleiding klantvriendelijkheid zijn een meerwaarde. 

• Je kan goed omgaan met potentieel stressvolle situaties terwijl je rechtstreeks in contact staat met eindgebruikers.

• Je werkt graag samen met uiteenlopende interne klanten.

Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een secundair, bachelor- of graduaats-opleiding, bij voorkeur met een ICT-achtergrond.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 03-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) en salarisschaal 3.3 (barema 580 - C22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 25-09-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Schoot Joris (joris.vanderschoot@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: vanaf 28/09/2022

Indiensttreding: 03/10/2022 of aansluitend