GW-ATP-VAC22-029 - Medewerker campusorganisatie – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Departement Gezondheid & Wetenschappen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Wens jij je in te zetten voor een vlotte campusorganisatie ter ondersteuning van onze opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie en Voedings- en dieetkunde? Dan is de functie van medewerker campusorganisatie op campus Kronenburg iets voor jou. Je staat onder andere in voor:

- Je bereidt bestellingen voor. Je vraagt offertes aan bij leveranciers, volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool en rekening houdend met bestaande raam- en onderhoudscontracten.

- Je bent verantwoordelijk voor het veilige voorraadbeheer van de labo’s en voor het beheer van didactisch materiaal. Je houdt een inventaris bij en volgt de voorraden op zodat de opleidingen het onderwijs en onderzoek vlot kunnen organiseren.  

- Je staat in voor de verdeling van de producten en het afvalbeheer.

- Je verkoopt het materiaal aan studenten in de campuswinkel. 

- Je ondersteunt de opleidingen bij administratieve taken (m.i.v. examenadministratie) en verslaggeving van bijvoorbeeld toelatingscommies en examencommissies.

- Je ondersteunt (bij de voorbereiding) bij events zoals infodagen, onthaaldagen, proclamaties en alumni-activiteiten i.s.m. de departementale stafmedewerker communicatie.

- Je ondersteunt in de continuïteit van de departementale dienstverlening in een dynamische omgeving en bent bereid om andere taken op jou te nemen.

- Je bent bereid deze functie op campus uit te oefenen. Thuiswerk is slechts beperkt mogelijk.

Profiel

- Je werkt planmatig en resultaatgericht. 

- Je werkt nauwkeurig.

- Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden. 

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en werkt klantgericht. Je werkt in overleg met de diensthoofden van de departementen en de opleidingshoofden van de campus. 

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 

- Kennis van chemische producten is een meerwaarde, maar geen must. 

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Kronenburg - Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 21-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lambrechts Inge (inge.lambrechts@ap.be) of Laermans Nora (nora.laermans@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend