GW-ATP-VAC22-028 - Polyvalent medewerker – 100%
Betrekking
Functie:
Polyvalent medewerker
Departement:
Departement Gezondheid & Wetenschappen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Beleid en Organisatie sta je in voor de departementale administratieve en logistieke ondersteuning. Zo voorzie je studenten en personeelsleden van een kwalitatieve, goed onderhouden, veilige en professionele werkomgeving. Je houdt hierbij steeds rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Je staat onder andere in voor:

- de ondersteuning bij examenadministratie en examenarchivering.

- de ondersteuning bij cursusadministratie en cursusverkoop.

- het beheer en de planning van lokalen voor vaardigheidsonderwijs.

- de opvolging van de administratie en uitleen m.b.t. stage-uniformen en oefenmateriaal.

- het beheer van het materiaal in het vaardigheidslab: je onderhoudt het materiaal, vult de stock aan en signaleert tijdig wanneer bestellingen nodig zijn. Je treedt op als back-up voor het plaatsen van specifieke bestellingen voor het vaardigheidsonderwijs.

- het uitvoeren van interventies als EHBO-hulpverlener en/of lid zijn van de eerste interventieploeg (EIP).

- het waarborgen van de continuïteit van de departementale dienstverlening.

- het kennen en toepassen van veiligheidsnormen. Je volgt dan ook de evoluties en ontwikkelingen binnen preventiemaatregelen voor het vaardigheidslab. Bovendien houd je de kwaliteit van de processen en procedures mee in de gaten en doe je voorstellen ter verbetering. 

Profiel

• Je hebt affiniteit met de gezondheidssector. 

• Je bent flexibel en bereid om te werken tijdens de ruime openingsuren van de campus die lopen tot 22u. 

• Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden en kan o.a. vlot werken met Microsoft Office (Word, Excel, etc.). 

• Je werkt nauwkeurig, probleemoplossend en hebt zin voor initiatief.

• Je bent vertrouwd met planningssoftware. 

• Je werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht. 

• Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden. 

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur bij voorkeur in het domein van de zorg.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 2.1 (barema 577 - C11), salarisschaal 2.2 (barema 578 - C12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lambrechts Inge (inge.lambrechts@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend