GW-ATP-VAC22-027 - Stafmedewerker digitaal leren en ontwikkelen – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Gezondheid & Wetenschappen
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Inovant en het Veiligheidsinstituut zijn twee diensten van de AP Hogeschool. Beide hebben een expertise in hun domein. Inovant biedt leerinitiatieven aan in open aanbod en op vraag voor medewerkers en organisaties in de openbare sector. Het Veiligheidsinstituut (VI) is de referentie voor opleidingen en ondersteuningsinitiatieven voor welzijn op het werk. Beide instellingen zullen het aanbod in AP Hogeschool voor professioneel lerenden sterker uitbouwen en op de kaart zetten via een centrum voor permanente vorming.Om dit centrum voor permanente vorming uit te tekenen, zijn verschillende deelprojecten opgezet. Voor enkele van die deelprojecten zoeken wij een Adviseur digitaal leren en ontwikkelen. Voor beide diensten wordt een elektronische leeromgeving gebouwd en een ondersteunend administratief learning management system. Beide diensten willen de elektronische leeromgeving gebruiken om vormingen blended of volledig digitaal (e-learning) aan te bieden. Beide diensten willen in hun aanbod en bereik groeien. We zoeken daarom een adviseur die goed is in het ontwikkelen van leerinitiatieven mét digitale componenten. Voor beide diensten:• Projectopvolging deelproject ‘uitbouw elektronische leeromgeving’:

     o Je maakt een functionele analyse voor beide diensten.

     o Je volgt het project dat centraal getrokken wordt op, vooral naar ontwikkeling.

     o Je stemt af met de gebruikers binnen de diensten (administratie, docenten), maar organiseert waar nodig ook gebruikersonderzoek bij de klanten. 

     o Je bewaakt de inrichtingscomponent (vormgeving, opzet, functionaliteiten) van het ELO gebaseerd op de functionele analyse.

     o Je zet experimenten op en doet testings op het ELO.

     o Je begeleidt collega’s in de beide diensten in het uitwerken en gebruiken van het ELO.

  

• Projectopvolging deelproject ‘ontwikkeling blended learning’: 

     o Je brengt in kaart welk huidig aanbod reeds blended componenten heeft of eenvoudig in een blended vorm te vertalen valt.

     o Je stemt af met (interne en externe) docenten, administratieve medewerkers en gebruikers over de ontwikkeling van blended leerinitiatieven. Je houdt hierbij 

     rekening met de visie op leren, de geldende eisen van de opleiding, het budget,… 

     o Je zet experimenten op rond blended leerinitiatieven voor beide diensten, je evalueert en stuurt bij. 

     o Je ondersteunt docenten in het ontwikkelen van lesonderdelen in een digitale vorm om hun onderdelen blended te maken.• Je ondersteunt de collega’s van beide diensten in de overige deelprojecten. Dit zijn onder andere:

     o De uitbouw van een administratief learning management systeem, gekoppeld aan een externe website en het uit te bouwen ELO. 

     o De uittekening en/of vereenvoudiging van administratieve processen van beide diensten om tot een centrum voor permanente vorming te komen.

     o Het onderzoeken van mogelijkheden tot uitbreiding van het aanbod en doelgroepen, via statische analyses, netwerkgesprekken en focusgroepen en uitvoeren van experimenten.

     o Het opzetten van 3 leertrajecten per dienst die duurzaam kunnen ontwikkeld worden. Voor het Veiligheidsinstituut:• Projectleiding deelproject ‘e-learning basispakket welzijn op het werk’: 

     o Samen met de docenten onderzoek je de mogelijkheden en noodzaken voor een e-learning pakket rond basiskennis welzijn op het werk, op het te ontwikkelen ELO. 

     o Je ontwerpt een e-learning, op het te ontwikkelen ELO, dat door lerenden zelfstandig kan doorlopen worden. 

     o Je toetst het ontwerp bij een pilootgroep, evalueert en stuurt bij waar nodig.

     o Je houdt hierbij rekening met de wettelijke eisen rond de basiskennis, het budget,… 

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties:

• Projectmanagement: je bent een goede projectmanager, bewaakt alle stappen en mijlpalen, kan bijsturen waar nodig, koppelt regelmatig terug met de juiste actoren en levert op het einde een duurzaam resultaat af. 

• Ontwikkeling en proactief werken: je doet voorstellen, zoekt naar mogelijkheden. Een tegenslag houd je niet tegen, maar inspireert je om nieuwe wegen te verkennen.  

• Resultaatsgerichtheid: je houdt focus op het resultaat, je weet voor wie je werkt en wat die nodig hebben. Je evalueert en stuurt regelmatig bij om een kwalitatief  resultaat op te leveren

• Netwerken: je kan gemakkelijk contacten leggen, kan luisteren naar de noden van de doelgroep en weet deze te vertalen in een aanpak die voor hen werkt. Je legt warme en duurzame contacten.

• Communicatie: je kan helder mondeling en schriftelijk communiceren. Afspraken zijn duidelijk en tijdig gemaakt, je informeert collega’s en klanten en gebruikt een duidelijke en heldere stijl. 

• Samenwerken: je werkt graag in team, waarin elke persoon zijn eigen rol heeft te vervullen voor het resultaat. Je overlegt graag, houdt collega’s op de hoogte, wint hun advies is. Je ondersteunt collega’s waar nodig met je expertise en tijd.  

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je hebt kennis over digitale leerinitiatieven en het opzetten van een digitale leeromgeving en e-learnings.

• Je hebt ervaring in projectmanagement.

• Bij voorkeur heb je ervaring in het domein van ontwikkelen van leerinitiatieven voor volwassenen.

Aanbod

Je wordt contractueel (bepaalde duur - niet verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% (tewerkstelling van 80% is bespreekbaar) m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 15-10-2023. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Meerdere campussen van AP Hogeschool.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Vermeiren Hanne (hanne.vermeiren@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend