MM-ATP-VAC22-012 - Stafmedewerker departementale organisatie – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Wil je bijdragen aan vlot lopend onderwijs? Zit organiseren jou in het bloed? Werk je graag klantgericht? Dan is een job als stafmedewerker departementale organisatie bij het departement Mens en Maatschappij echt iets voor jou. Als lid van een team zorg je voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan medewerkers, studenten en externe partijen.Je staat onder andere in voor:

- Je faciliteert de besluitvorming m.b.t. de dagelijkse werking. Je legt verbanden en integreert gegevens in een coherent geheel; op basis hiervan bereid je mee beslissingen voor. Je ondersteunt bij het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen met betrekking tot de organisatie en administratie van het departement. Je ontwikkelt en actualiseert de departementale richtlijnen en afspraken die worden gemaakt in het kader van community building. 

- Je treedt op als secretaris voor de departementale staf, het DOC, de toelatingscommissie en bij tuchtdossiers. Je maakt de verslagen op, bereidt dossiers voor en zorgt voor de verdere verspreiding en afhandeling van beslissingen.

- Je neemt deel aan de beleidsgesprekken en staat het departementshoofd en het diensthoofd bij om de beleidsvoorstellen waar nodig tijdig bij te sturen. Na de formele goedkeuring van de (personeels)begroting sta je in voor de proactieve opvolging. Je zorgt er voor dat opleidingshoofden snel en correct geïnformeerd zijn over de inzetbare formatie en ondersteunt hen bij de opstart van de taakstellingfiches.

- Als beleidsondersteuner sta je ook in voor de jaarlijkse rapportering van het departement in het kader van het AP jaarverslag.

- Je staat in voor de jaarlijkse update van de departementale kalender en het departementale organigram. Je verwerkt deze gegevens ook in departementale (kennismakings)brochures.

- Je vertegenwoordigt het departement binnen overlegorganen en neemt deel aan interne projecten en werkgroepen en zorgt voor een heldere terugkoppeling naar de departementale staf.

- Je coördineert de departementale examenadministratie.

- Je volgt evoluties en ontwikkelingen op binnen de administratie en organisatie van het departement zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. Je wisselt kennis en ervaring uit met collega’s en neemt deel aan interne en/of externe opleidingen.

Profiel

- Je bent organisatorisch sterk, creatief en praktisch ingesteld.

- Je hebt ervaring met administratieve processen.

- Je werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht.

- Je werkt met aandacht voor klant, detail en kwaliteit.

- Je bent discreet en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

- Je kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren.

- Je hebt zin voor initiatief. 

- Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen; vooral Excel kent voor jou geen geheimen. 

- Je kan je snel inwerken in nieuwe software.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cock Jill (jill.decock@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend