GW-ATP-VAC22-025 - Stafmedewerker opleidingen Inovant – 200% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderzoek en Dienstverlening
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
200%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Inovant is het kenniscentrum van de AP Hogeschool voor leren en ontwikkelen in de openbare sector. We organiseren (korte) open opleidingen of opleidingen op vraag en op maat van de openbare sector over diverse thema’s (beleid en organisatie, financiën en aankoop, HRM, vaardigheden, grondgebonden zaken, …). De opleidingen zijn altijd praktijkgericht, hiervoor trekken we gastdocenten aan die de werking van de openbare sector door en door kennen. We willen kwaliteit afleveren: er is een systeem van permanente evaluatie en we sturen regelmatig bij. We willen ook een modern opleidingsaanbod vormgeven, en zoeken altijd naar de meest geschikte opleidingsvorm voor de vraag.Voor de organisatie van het open aanbod en maatwerk van Inovant, zoeken we een opleidingsorganisator. Je komt terecht in een team van 5 collega’s en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd.Je staat onder andere in voor:

Planning, coördinatie en opvolging van het open aanbod en maatwerk van Inovant:

- Bij open aanbod: Behoefteanalyse en -detectie door contact met netwerk, informatie van partners uit de sector, voorstellen van nieuwe opleidingen, overlegmomenten met de relevante sector opvolgen.

- Bij maatwerk: intake met de klant om de leerbehoefte duidelijk te krijgen.

- Concretiseren van de behoefte, vertalen van leernoden naar leerdoelen.

- Onboarding van nieuwe docenten, ondersteuning van docenten mee uitvoeren volgens visie op leren.

- Opleidingsfiches uitschrijven.

- Uitwerken van een opleiding in samenwerking met de begeleider, binnen de visie van Inovant. Concrete planning opmaken qua dagen, planning, leermateriaal, vergoeding, deelnameprijs, …  (open aanbod & maatwerk).

- Inhoudelijke vragen van klanten met betrekking tot de opleiding beantwoorden.

- Evaluatie van de opleiding en terugkoppeling naar de begeleider.

- Ontwikkeling van nieuwe thema’s en formules in het aanbod van Inovant, vanuit de contacten met het werkveld.Algemene taken van de opleidingsorganisator:

- Beleidsvoorstellen formuleren vanuit de opleidingsorganisatie (nieuwe thema’s, opleidingen, doelgroepen, netwerk, proces, …).

- Vanuit de eigen expertise meewerken aan projecten om de resultaten van de dienst te bereiken (kwaliteitsbeleid, dienstverlening, communicatie, overheidsopdrachten opvolgen, netwerken, …

- Opvolgen van trends in het inhoudelijke domein dat je opvolgt, en in de sector van leren en ontwikkelen voor professionelen.

- Administratie gerelateerd aan bovenstaande taken.

- Opnemen van de permanentie in teamverband.

Profiel

- Plannen en organiseren: plannen, coördineren en organiseren gaan je goed af, je houdt het overzicht in een veelheid van taken. Je werkt gestructureerd, bewaakt de voortgang van een plan en neemt tijdig de juiste actie. 

- Proactief en ondernemend: je neemt initiatief, zoekt naar nieuwe mogelijkheden, doet voorstellen tot verbetering en nieuwe mogelijkheden voor Inovant. 

- Resultaatsgericht werken: je werkt naar een duidelijk afgesproken doel, kan bijsturen in het plan om het doel te bereiken en overlegt hiervoor regelmatig. Je werkt efficiënt en kostenbewust om dit resultaat te bereiken. 

- Klantgericht: we werken voor onze klanten en hen zo goed mogelijk verder helpen is je dagelijkse missie. Ook met onze gastdocenten en interne klanten willen we een goede relatie uitbouwen. 

- Communicatief sterk: je kan jezelf goed schriftelijk en mondeling uitdrukken, afspraken zijn duidelijk en helder gecommuniceerd, je kan aantrekkelijke opleidingsfiches schrijven en komt to the point. 

- Collegiaal: doordat Inovant een klein team is, is collegialiteit een vereiste voor alle collega’s. Bijspringen, overleggen, ondersteunen, taken overnemen bij drukte en samenwerken aan dezelfde resultaatsgebieden zijn een must.

- Je kan werken met Office toepassingen.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een opleiding waarin leren en ontwikkelen van volwassenen centraal staat (pedagogie, sociaal werk, personeelswetenschappen, educatieve opleiding …).

- Je beschikt over minstens 2 jaar en liefst 5 jaar ervaring in een gelijkaardige rol. 

- Bij voorkeur kan je ervaring voorleggen in het werkveld van professioneel leren & ontwikkelen. Ervaring in werken in de openbare sector kan een meerwaarde zijn. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 200% (opdeelbaar) m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Vermeiren Hanne (hanne.vermeiren@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend