MDI-ATP-VAC22-042 - Medewerker financiën en beheer Media, Design en IT – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt het departement Media, Design en IT door bestellingen, financiële administratie en inhoudelijke en administratieve taken m.b.t. de organisatie van het departement uit te voeren. Je houdt hierbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving, om zo bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de financiële processen en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het departement.Je staat onder andere in voor:

• het verwerken van bestellingen, besteladministratie en financiële administratie van het departement. Je bent voor de opleidingen van het departement de liaison met de algemene diensten m.b.t. aankopen en investeringen. Je vraagt offertes aan bij leveranciers, volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool en rekening houdend met bestaande raam- en onderhoudscontracten.

• het beheer van samenwerkingsovereenkomsten.

• het beantwoorden en doorverwijzen van inkomende vragen via allerhande kanalen (e-mail, intranet, website, telefoon, ...) om klantgerichte contacten te onderhouden en een vlotte informatiedoorstroming te garanderen aan studenten en lectoren. 

• het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen in het kader van je opdracht.

Profiel

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

• Een grondige kennis van MS Office is vereist.

• Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en besteedt zorg aan het werken met externe partners.

• Je werkt planmatig, nauwgezet en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur management en organisatie (voorheen office management) of bedrijfsmanagement.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoord Noord Viaduct - Ellermanstraat 71, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Der Jeugt Werner (werner.vanderjeugt@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend