AB-ATP-VAC22-009 - Stafmedewerker communicatie – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Algemeen Beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Ben jij onze nieuwe stafmedewerker communicatie, met focus op drukwerk en interne communicatie? Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Marketing & Communicatie sta je mee in voor het ondersteunen van het communicatiebeleid van de hogeschool, alsook voor de autonome uitvoering van hogeschoolbrede interne en externe communicatieacties, en de logistieke en administratieve opvolging ervan. Je staat onder andere in voor:

• Je bent verantwoordelijk voor de creatie, kwaliteitscontrole en verspreiding van het externe drukwerk.

     • Je staat in een jaarlijks terugkerend proces in voor de opvolging van het drukken, bewaren en verspreiden van het wervingsdrukwerk (brochures, affichage, 

     postzendingen …).

     • Jij zorgt ervoor dat dat wervingsdrukwerk van de hogeschool correct en up-to-date is, en aansluit bij de noden van het doelpubliek. Hiervoor stem je voortdurend af 

     met de nodige stakeholders (o.a. marketeers en verantwoordelijken bij de opleidingen).

     • Je neemt vorm en inhoud kritisch onder de loep en denkt nieuwe concepten op maat van de verschillende doelgroepen uit. Je begeleidt het hele proces van eerste 

     idee tot afgewerkt product.

     • Je stelt heldere briefings op voor externe leveranciers (grafisch vormgever, drukker) en volgt het creatieproces gericht met hen op.

• Je zet interne, hogeschoolbrede communicatie-acties op in het kader van o.a. crisiscommunicatie, interne campagnes en nieuwsgeving.

     • Je denkt mee strategisch na over acties en campagnes voor personeel en studenten, op basis van interne noden en thema’s. De focus van deze campagnes 

     varieert: je gaat zowel aan de slag met informatieve als met sensibiliserende en wervende doelstellingen.

     • Je vertaalt inhoudelijke thema’s naar begrijpbare en aantrekkelijke communicatiedragers, met aandacht voor de noden van de verschillende interne doelgroepen (studenten, personeel).

     • Je adviseert en ondersteunt interne stakeholders bij het voeren van eigen communicatie.

• Je werkt redactionele communicatie-opdrachten uit om een optimale dienstverlening te bieden aan interne (personeel en studenten) en externe (toekomstige studenten, partners …) belanghebbenden.

     • Je verwerkt de basisinformatie en zet die binnen de deadline om tot relevante content. Je stemt hiervoor af met de nodige belanghebbenden.

     • Je schrijft heldere teksten die passen in het AP-verhaal, met aandacht voor de doelgroep en de interne noden. Je schudt zowel wervende als zakelijke teksten uit je 

     mouw, zowel short als long copy voor verschillende kanalen (digitale nieuwsbrief, sociale media, artikels voor website en interne platformen, contentstukken …). De 

     vormgeving stem je indien nodig af met een externe vormgever.

• Je werkt actief mee aan uiteenlopende projecten van het team Marketing & Communicatie. Studiekiezers onthalen op een infomoment? Impactvolle acties bedenken voor sociale media? Fotoshoots organiseren? Daar draai je je hand niet voor om.

• Je bewaakt de huisstijl en zorgt dat het merk AP in alle communicatiemiddelen uitgedragen wordt.

Profiel

• Je bent een storyteller met een vlotte pen en sterke communicatieve vaardigheden. Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal en je bent redactioneel sterk. Geen tik- of taalfout ontsnapt aan jouw aandacht.

• Je hebt ervaring in het schrijven van zowel wervende als zakelijke teksten en zowel short als long copy voor verschillende kanalen.

• Je hebt voeling met de verschillende doelgroepen (studiekiezers, huidige studenten, medewerkers …) en kan dat aan de hand van tekst én beeld omzetten in de perfecte communicatiedrager (bv. brochure, mail, artikel).

• Je kan zelfstandig werken en grote projecten overzien, maar weet dat je voor input afhankelijk bent van anderen. Je vindt het een verrijking om met verschillende stakeholders samen aan de slag te gaan om tot het beste resultaat te komen.

• Je kent het proces van vormgeving, druk en distributie van drukwerk of bent bereid je hierin te verdiepen.

• Ervaring met InDesign voor snelle aanpassingen strekt tot aanbeveling. Daarnaast is kennis van contentmanagementsystemen en software voor e-mailmarketing een pluspunt. 

• Je bent een organisatorisch talent dat altijd het overzicht en de koel bewaart. Lastminute feedback en wijzigingen, strakke deadlines en definitieve goedkeuringen van gigantische oplages schrikken jou niet af.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma, bij voorkeur in communicatiemanagement of journalistiek. 

• Ervaring in de hogeronderwijscontext is een plus, affiniteit ermee een must.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Houdt Ariane (ariane.vanhoudt@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend